:

Var finns waldorfskolor?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns waldorfskolor?
  2. Vad är en Waldorfskola?
  3. Hur många waldorfskolor?
  4. Hur finansieras waldorfskolan?
  5. Hur ser Waldorfpedagogiken ut?
  6. Vad kallas den pedagogik som utvecklades av Steiner?
  7. Varför välja Waldorfskola?

Var finns waldorfskolor?

Waldorfskolor

NamnOrtHemsida
Hagaskolan, Waldorfskolan i NationalstadsparkenSolnawww.waldorfskolan.se
Ellen KeyskolanSpångawww.eks.se
Söderköpings WaldorfskolaSöderköpingwww.soderkopingswaldorfskola.com
Lunds WaldorfskolaSödra Sandbywww.lundswaldorfskola.se

Vad är en Waldorfskola?

Waldorfpedagogik (eller Steinerpedagogik) baseras på en antroposofisk bild och syn på människan. Waldorfpedagogik utgår från Rudolf Steiners idéer om hur man kan forma en pedagogik, som lägger lika stor vikt på den tankemässiga, den känslomässiga och den viljemässiga utvecklingen hos barn.

Hur många waldorfskolor?

Waldorfrörelsen är internationell, och det finns över niohundra waldorfskolor i sextio länder i alla världsdelar. I Sverige finns 40 skolor som är medlemmar i Waldorfskolefederationen.

Hur finansieras waldorfskolan?

De flesta av de ca 1 000 waldorfskolorna (inklusive vuxen- och lärarutbildning) runt världen är oberoende friskolor, som har startat utan allmänt ekonomiskt stöd. Men ett ökande antal skolor har kommit att finansieras av det allmänna i olika länder.

Hur ser Waldorfpedagogiken ut?

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt. Undervisningen ger näring för hela personligheten och reduceras aldrig till enbart inlärning. ... Elevernas kreativa och fria tänkande är waldorfskolans främsta mål.

Vad kallas den pedagogik som utvecklades av Steiner?

Waldorfpedagogiken vill utveckla hela människan – tanke, känsla och vilja. Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt arbete integreras så långt som möjligt.

Varför välja Waldorfskola?

Waldorfskolan har ambitiösa kunskapsmål för varje enskild elev. Samtidigt är det pedagogiska syftet långsiktigt: avsikten är att skapa livslång lust till att lära genom engagemang, nyfikenhet och förundran. All kunskap öppnar dörren till ny kunskap som i sin tur väcker lust hos eleven att gå vidare.