:

När började man tillsätta jod i salt?

Innehållsförteckning:

  1. När började man tillsätta jod i salt?
  2. Är det jod i Seltin?
  3. Finns det jod i Himalayasalt?
  4. Är det jod i Himalayasalt?
  5. Vad är jod?
  6. Varför berikas salt med jod?
  7. Vilken sorts salt är nyttigast?

När började man tillsätta jod i salt?

Efter införandet av jodberikning av hushållssalt på 1930-talet minskade förekomsten av struma väsentligt i Sverige men förekom i vissa områden så sent som på 1960-talet då den rekommenderade frivilliga berikningen höjdes till 50 mikrogram jod per gram salt. Globalt är jodbrist fortfarande ett problem i många länder.

Är det jod i Seltin?

Seltin innehåller 50 % natriumklorid, 40 % kaliumklorid, 10 % magnesiumsalter och jod. Seltin kan användas som vanligt salt vid matlagning och kryddning. Det låga natriuminnehållet gör däremot Seltin olämpligt att använda vid gravning och saltning.

Finns det jod i Himalayasalt?

Himalayasaltet har en naturligt vacker aprikosfärg och innehåller en mångfald av mineraler och spårämnen, bland annat mineraler som inte finns i vanligt bordssalt (ren NaCl). Saltet innehåller mycket lite jod (ca. 5 μg/100g).

Är det jod i Himalayasalt?

Himalayasaltet har en naturligt vacker aprikosfärg och innehåller en mångfald av mineraler och spårämnen, bland annat mineraler som inte finns i vanligt bordssalt (ren NaCl). Saltet innehåller mycket lite jod (ca. 5 μg/100g).

Vad är jod?

Jod är ett mineral som är av stor betydelse för produktionen av sköldkörtelhormonerna, som i sin tur är av vikt för kroppens ämnesomsättning. Dessutom bidrar jod till tillväxten och utvecklingen hos de allra minsta barnen. Här hittar du enskilda tillskott med jod.

Varför berikas salt med jod?

Jod finns naturligt i t ex saltvattenfisk, skaldjur och mejeriprodukter (att jodhalten är hög i mjölkprodukter beror framförallt på att även kornas foder är jodberikat). Salt som berikats med jod är dock en mycket viktig källa och att använda salt med jod är ett enkelt sätt att få i sig det jod kroppen behöver.

Vilken sorts salt är nyttigast?

Det salt som vi rekommenderar är oraffinerat keltiskt havssalt. Anledning till den rekommendationen är att keltiskt havssalt har en god sammansättning av olika grundämnen så som magnesium och lämpar sig betydligt bättre till personer med högt blodtryck som annars ombeds undvika salt.