:

Hur många skyddsombud på en arbetsplats?

Innehållsförteckning:

 1. Hur många skyddsombud på en arbetsplats?
 2. I vilka sammanhang gäller arbetsmiljölagen?
 3. Vilka väljer vem som ska vara ett skyddsombud?
 4. Vem är det som utser skyddsombud på en arbetsplats?
 5. Hur genomförs det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats?
 6. Vilken domstol dömer arbetsmiljöbrott?
 7. Vilka likställs med arbetstagare enligt arbetsmiljölagen?
 8. Vilken lag säkerställer din arbetsmiljö?
 9. Vilka lagar gäller för städföretag?

Hur många skyddsombud på en arbetsplats?

Det ska finnas minst ett skyddsombud på alla arbetsplatser som har fem eller fler anställda. Om det finns flera skyddsombud på en arbets plats, ska ett av dem utses till huvudskyddsombud.

I vilka sammanhang gäller arbetsmiljölagen?

Denna lag gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för en arbetsgivares räkning. I fråga om fartygsarbete gäller lagen även när svenska fartyg används till sjöfart utanför Sveriges sjöterritorium.

Vilka väljer vem som ska vara ett skyddsombud?

Normalt utses skyddsombud på tre år av fackföreningen. Om det inte finns någon facklig representation kan arbetstagarna själva välja ett skyddsombud och sedan meddela arbetsgivaren detta. På större arbetsplatser kan fler än ett skyddsombud utses och i så fall ska ett av dem utses till huvudskyddsombud.

Vem är det som utser skyddsombud på en arbetsplats?

Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren. Finns det inte någon sådan organisation kan arbetstagarna själva välja skyddsombud.

Hur genomförs det systematiska arbetsmiljöarbetet på en arbetsplats?

Chefen representerar arbetsgivaren och skyddsombudet representerar arbetstagarna i frågor om arbetsmiljön. Skyddsombudet är med vid planering och genomförande av aktiviteter som handlar om arbetsmiljön. Till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, riskbedömning, planering av åtgärder och uppföljningar.

Vilken domstol dömer arbetsmiljöbrott?

På Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål får man cirka 500 ärenden per år. Domstolarna är väldigt försiktiga med att ställa någon personligen till ansvar för arbetsmiljöbrott. – Oftast handlar det om oaktsamhetsbrott och ytterst sällan ett medvetet brott, säger chefsåklagare Kristina Falk Strand.

Vilka likställs med arbetstagare enligt arbetsmiljölagen?

Alla som genomgår utbildning likställs med arbetstagare (3 § punkt 1) och arbetsmiljölagen gäller alltså för dem. Reglerna om skydds ombud och skyddskommittéer samt vissa regler om åldersgränser, arbetstid och register vid läkarundersökning gäller dock inte.

Vilken lag säkerställer din arbetsmiljö?

Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö.

Vilka lagar gäller för städföretag?

Här är en översikt över de lagar och regler som gäller städföretag och städares arbetsmiljö.

 • Arbetsmiljölagen och föreskrifter. ...
 • Allmänna regler som är särskilt viktiga för städföretag. ...
 • Kemikaliehantering, till exempel rengöringsmedel. ...
 • Användning av skyddshandskar. ...
 • Arbete med maskiner. ...
 • Vissa grupper av anställda.