:

Är syfilis utrotat?

Innehållsförteckning:

  1. Är syfilis utrotat?
  2. Hur många har syfilis i världen?
  3. När upptäcktes syfilis?
  4. Kan man ha syfilis utan att veta om det?
  5. Är syfilis med i smittskyddslagen?
  6. Hur går det till när man testar sig för könssjukdomar?
  7. Hur känns syfilis?
  8. Hur många dör av syfilis?
  9. Finns syfilis?
  10. Vart kommer syfilis ifrån?

Är syfilis utrotat?

Syfilis går att behandla. Syfilis delas upp i tidig syfilis och sen syfilis. Vid tidig syfilis kan infektionen överföras till andra via sexuell kontakt. I det senare stadiet smittar du inte genom sex men smittan kan föras vidare genom blodet, till exempel kan barnet smittas om du är gravid.

Hur många har syfilis i världen?

Sammanfattning och bedömning. Under 2020 rapporterades 474 fall av syfilis motsvarande en incidens på 4,6 fall per 100 000 invånare. Det är en ökning med 10 procent jämfört med 2019 (n=431).

När upptäcktes syfilis?

Syfilis, på latin lues venerea, är en kronisk infektionssjukdom orsakad av en bakterie, treponema pallidum. Bakterien upptäcktes 1905 av de tyska vetenskapsmännen Schaudinn och Hoffman.

Kan man ha syfilis utan att veta om det?

Ibland har du inga symtom utan infektionen upptäcks i stället med hjälp av ett blodprov. Efter ungefär två år har syfilis låg smittsamhet eller smittar inte alls. Det kallas för sen syfilis och ungefär en tredjedel har då kvar infektionen i kroppen, även om den inte smittar. Då kan du symtom många år senare.

Är syfilis med i smittskyddslagen?

Syfilis klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen. Påvisade fall av tidig syfilis anmäls avidentifierat till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Smittspårning är obligatorisk.

Hur går det till när man testar sig för könssjukdomar?

När bör jag testa mig? Du bör gå och testa dig om du har haft oskyddat sex med någon som har en könssjukdom. Särskilt om du får annorlunda flytningar eller att det svider när du kissar. Du kan oftast testa dig redan en vecka efter att ni hade sex.

Hur känns syfilis?

Symtom på syfilis Primärstadiet: Ungefär tre veckor efter att du blivit smittad uppstår ett eller flera sår, oftast på könsorganen, runt ändtarmsöppningen eller vid munnen. Det kan vara ett så litet sår att det inte märks.

Hur många dör av syfilis?

Utan behandling innebär det en mortalitet på 8–58 procent, med ett högre dödstal bland kvinnor. Symtomen på syfilis blev mindre allvarliga under 1800- och 1900-talen, delvis beroende på den utbredda tillgängligheten av effektiv behandling och delvis beroende på minskande virulens hos spiroketen.

Finns syfilis?

Syfilis var tidigare en mycket vanlig sexuellt överförd smitta, men sjukdomen blev allt mer sällsynt i Sverige mot 1900-talets slut. I andra delar av världen är dock syfilis fortfarande vanligt.

Vart kommer syfilis ifrån?

Sjukdomens ursprung är okänt men det finns två huvudteorier. Den ena föreslår att syfilis fördes till Europa av hemkommande besättningsmän från Christopher Columbus resa till Amerika medan den andra föreslår att syfilis redan existerade i Europa men utan att kännas igen.