:

Finns krav på företagshälsovård?

Innehållsförteckning:

  1. Finns krav på företagshälsovård?
  2. Vad räknas som företagshälsovård?
  3. När ska man gå till företagshälsovården?
  4. Vem betalar för företagshälsovård?
  5. Kan arbetsgivaren tvinga mig till företagshälsovården?
  6. Är hälsoundersökningar avdragsgillt?
  7. Vad räknas som friskvård?
  8. Får man gå till företagshälsovården på arbetstid?

Finns krav på företagshälsovård?

Företagshälsovården är lagstadgad Lagen om företagshälsovård förpliktigar arbetsgivaren att ordna förebyggande hälsovårdstjänster åt personalen då det finns en eller flera arbetstagare oberoende av arbetsuppgiften, arbetstimmarna eller anställningsförhållandets varaktighet.

Vad räknas som företagshälsovård?

Vad är företagshälsovård? De olika yrkesgrupperna inom företagshälsovården bidrar genom sitt arbete till att upptäcka, förebygga och minimera arbetsmiljörisker. Deras insatser ingår som en viktig del i företagets/organisationens arbete med arbetsanpassning och rehabilitering.

När ska man gå till företagshälsovården?

Om en arbetsgivare inte har tillräcklig tid eller kunskap att minska riskerna på arbetsplatsen kan företagshälsovård anlitas. Hjälpen blir då ett komplement till det egna arbetsmiljöarbetet. Det är en fördel om företagshälsovården är med vid organisationsförändringar och ser över hur förändringarna kan påverka arbetet.

Vem betalar för företagshälsovård?

Arbetsgivaren kan betala företagshälsovård, förebyggande behandling och rehabiliteringsinsatser utan förmånsbeskattning, liksom åtgärder mot stress och missbruk. Förebyggande behandling och rehabilitering förmånsbeskattas inte om den i huvudsak omfattar insatser som arbetsgivaren ansvarar för enligt arbetsmiljölagen.

Kan arbetsgivaren tvinga mig till företagshälsovården?

– Normalt kan en arbetsgivare inte tvinga en anställd att göra en sådan. Men det finns också risker med att tacka nej. Om man inte genomgår en medicinsk undersökning eller behandling så kan det innebära att ens rehabilitering försämras. Vilket kan vara till ens nackdel ur ett arbetsrättsligt perspektiv.

Är hälsoundersökningar avdragsgillt?

Hälsoundersökningar som ingår som en del av ett arbetsmiljöarbete och som är anpassade till de arbetsmiljörisker som de anställda utsätts för i sitt arbete utgör företagshälsovård. När arbetsgivaren bekostar sådan undersökning är förmånen skattefri. Arbetsgivaren medges avdrag för utgiften för hälsoundersökningen.

Vad räknas som friskvård?

Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kronor per år som du kan använda till enklare aktiviteter med inslag av motion eller annan friskvård, till exempel ett gymkort eller ridlektioner. Motionsaktiviteter, massagebehandlingar eller gymkort som arbetsgivaren bestämmer och direkt betalar för.

Får man gå till företagshälsovården på arbetstid?

Exempel på de typer av besök som ger rätt till betald ledighet är läkarbesök, företagshälsovård, öppen vård, mödravårdscentral, blodgivning, akuta tandbesvär och undersökningar eller behandlingar efter remiss av läkare.