:

Vad är människans själ?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är människans själ?
  2. Vad säger Bibeln om själen?
  3. Vart ligger själen?
  4. Hur tänker hinduer om själen?
  5. Vad menas med Ande?
  6. När skapas själen?
  7. Hur lång tid tar det för själen att lämna kroppen?
  8. Hur ser hinduer på återfödelse?

Vad är människans själ?

själ, den del av en individs personlighet som kan sägas innefatta de egenskaper vilka möjliggör tanke-, känslo- och viljeliv. Människor (och andra högre utvecklade djur) är inte uteslutande kroppsliga organismer, de befinner sig också i olika mentala tillstånd.

Vad säger Bibeln om själen?

Inom kristen tro kommer själen till vid människans tillblivelse. ... Vid kroppens död överlever själen. Om människan tror på Jesus, går själen till paradiset, i annat fall till dödsriket. På yttersta dagen skall Jesus enligt kristen tro återvända och uppväcka alla döda.

Vart ligger själen?

Själen antas i de flesta religioner vara bunden till kroppen/hjärnan, men sägs kunna ”frigöras” från hjärnan/kroppen när kroppen dör. Vad som händer sedan med själen oberoende av hjärnan råder det dock mycket delade meningar om inom och mellan religioner. Ordet ande är i stort sett liktydigt med ordet själ.

Hur tänker hinduer om själen?

Tron på själavandring (reinkarnation) Det gudomliga inom oss själva kallas för Atman och kan liknas vid vår själ. Tron på själavandring är en central tanke inom hinduismen. I den här tankegången uppfattas allt levande som en del av en evig cyklisk process som inbegriper födelse, död och återfödelse.

Vad menas med Ande?

Det kan dels syfta på livskraft hos människor och ibland även andra levande varelser – som andedräkten anses vara exempel på, och andra icke-kroppsliga levande varelser av gudomlig eller övernaturligt slag.

När skapas själen?

Människans medvetande uppstår rent anatomiskt ungefär den 25:e graviditetsveckan. Det är först då ett för tidigt fött barn kan vara vaket och ge en rudimentär kontakt. Det finns en avgörande skillnad mellan medvetandet och själen.

Hur lång tid tar det för själen att lämna kroppen?

Det är själen som är själva kärnan i en människa för det är där jag tror att vår personlighet och våra känslor finns. När vi dör lämnar själen kroppen och finns kvar här på jorden kring de levande människorna men att vi inte kan se eller röra vid den.

Hur ser hinduer på återfödelse?

Lagen om karma innebär med andra ord att omständigheter i tidigare liv avgör i vilket slags kropp själen/jaget senare reinkarneras (återföds). En annan likhet mellan hinduismen och buddhismen är att det ständiga förloppet av återfödelse (samsara) betraktas som något plågsamt som man bör befria sig från.