:

Vilka ormar finns i Västerbotten?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka ormar finns i Västerbotten?
  2. Finns snok i Norrland?
  3. Vilka ormar finns i Sverige?
  4. Finns snok i Norrbotten?
  5. Vart finns snok?

Vilka ormar finns i Västerbotten?

Det är ovanligt att folk i norr blir bitna av ormar men huggorm har faktiskt observerats nära Ammarnäs. Huggorm finns i hela Västerbottens län inklusive fjällen. 2013 observerades en huggorm i Kraipe och den inrapporterades till Artdatabanken. Det är nära trädgränsen i Sorsele kommun.

Finns snok i Norrland?

Sentida fynd av enstaka snokar har gjorts i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten. Under 1900-talets första hälft tycks arten ha haft en långt vidare och talrikare förekomst i Norrland nedom fjällkedjan, med de allra nordligaste fynden gjorda utanför Gällivare.

Vilka ormar finns i Sverige?

I Sverige finns tre arter av orm – huggorm, snok och hasselsnok. Det är bara huggormen som är giftig för människan, även om de andra också kan bitas. Huggormen finns längre norrut än någon annan orm och den finns i nästan hela Sverige, utom högst upp på kalfjället.

Finns snok i Norrbotten?

De nordligaste reproducerande bestånden finns i sydöstra Medelpad (kustlandet S Sundsvall samt en bit upp i Ljungans dalgång). Sentida fynd av enstaka snokar har gjorts i Ångermanland, Västerbotten och Norrbotten.

Vart finns snok?

Snoken förekommer i Sverige så långt norrut som Västerbotten. En snok i Sverige blir sällan längre än en meter lång, och med en vikt på upp till 400 gram. I andra länder har man dock funnit snokar med en längd upp till två meter.