:

Har stor sten rök?

Innehållsförteckning:

 1. Har stor sten rök?
 2. Vem ristade Rökstenen?
 3. Vad står det på Rökstenen i Östergötland?
 4. När restes Rökstenen?
 5. Vad är det för speciellt med Rökstenen?
 6. Var hittades runstenen Rökstenen?
 7. Vad föreställer bilderna på runstenar?
 8. Vad står det på Rökstenen?
 9. Hur många runor finns det på Rökstenen?
 10. Hur tung är Rökstenen?

Har stor sten rök?

h. Rökstenen, med signum Ög 136, är en av Sveriges mest kända runstenar. Dess inskrift anses med sina 760 tecken vara världens längsta runinskrift. Stenen är belägen vid Röks kyrka i Röks socken, Ödeshögs kommun och Lysings härad i Östergötland.

Vem ristade Rökstenen?

Varin som ristade Rökstenen till minne av sin döde son Vamod (eller Vämod) har på den ena smalsidan av stenen skrivit med lönnrunor: ”Jag säger ett folkminne: Tor!” Han har alltså åkallat guden Tor och har inte varit kristen utan trott på asagudarna. Varin levde i början av vikingatiden, under 800-talet.

Vad står det på Rökstenen i Östergötland?

RÖKSTENENS TEXT

 • Till minne av Vämod står dessa runor.
 • Men Varin skrev dem, fadern, till minne av den döde sonen.
 • Jag säger de unga det, vilka de två stridsbytena var.
 • som tolv gånger blev tagna som krigsbyte.
 • båda på en gång från man efter man. ...
 • ra vem som för nio släktled sedan miste livet.
 • hos reidgoterna och han dog.

När restes Rökstenen?

Rökstenen, rest i Östergötland omkring år 800 efter vår tideräkning, är världens mest kända runsten från vikingatiden, men också en av de mest svårtolkade.

Vad är det för speciellt med Rökstenen?

Rökstenen är den mest mytomspunna runstenen i vårt land, kanske i världen. Den restes under 800-talet av en man som hette Varin för att hedra sin döde sons minne. ... Det har sagts att Rökstenen är vår första svenska dikt och den måste redan då den restes ha betraktats som ett litterärt och konstnärligt mästerverk.

Var hittades runstenen Rökstenen?

Runristaren har använt en futhark bestående av endast 16 tecken och texten var sannolikt svår att förstå även för samtida läsare. Rökstenen är den finaste och märkligaste runstenen från 800-talet som vi har i Sverige. Du hittar den vid Röks kyrka på turistvägen mellan Väderstad och Ödeshög.

Vad föreställer bilderna på runstenar?

Vad föreställer bilderna på runstenarna? På de flesta runstenarna står runorna mellan två linjer. De här båda linjerna slutar ofta med ett djurhuvud i den ena änden och en svans i den andra. Det ser alltså ut ungefär som drakar eller ormar.

Vad står det på Rökstenen?

På framsidan handlar gåtorna om dagsljuset som vi behöver för att läsa runorna, och på baksidan finns gåtor som antagligen handlar om runstensristandet och runraden. Tidigare forskning har behandlat Rökstenen som en helt unik runsten som skulle anspela på hjältedåd ingen längre vet något om.

Hur många runor finns det på Rökstenen?

Det finnsrunor bevarade från 800-talet och den fyra ton tunga Rökstenen är den främsta av av alla. Den har runor på alla sidor, även smalsidorna och uppe på stenen. På framsidan finns 280 runor medan flest finns på baksidan som har runt 450 runor. Runorna är ristade så att alla kan läsas av den som står på marken.

Hur tung är Rökstenen?

Till minne av sonen Vämod, ristade fadern Varin i den fyra ton tunga stenen för 1200 år sedan. De allra flesta av de nästan 800 runorna är läsliga. Runstenen har världens längsta bevarade runskrift som ristats i sten. ... Det finns få runor bevarade från 800-talet och den fyra ton tunga Rökstenen är den främsta av av alla.