:

Vad heter folket på Grönland?

Innehållsförteckning:

 1. Vad heter folket på Grönland?
 2. Vad heter huvudstaden på Grönland?
 3. Vilken land tillhör Grönland?
 4. I vilken världsdel ligger Grönland?
 5. Finns det skog på Grönland?
 6. Hur lever man på Grönland?
 7. Vilka äger Grönland?
 8. Vad är Nuuk på Grönland?
 9. Hur stor är isfria områden i Grönland?
 10. När är Grönland världens största?
 11. Hur många invånare har Grönland?

Vad heter folket på Grönland?

Grönland kallar sig människorna för grönländare eller, i växande omsträckning, kalaalliit. Undantaget är Thule på nordvästra Grönland där världens nordligaste befolkning lever.

Vad heter huvudstaden på Grönland?

Nuuk Greenland/Capitals

Vilken land tillhör Grönland?

Landet ligger på den nordamerikanska kontinenten, men rent geopolitiskt är ön en del av Europa. Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009.

I vilken världsdel ligger Grönland?

Nordamerika Greenland/Continent

Finns det skog på Grönland?

Grönland är världens största ö och nästan 80 procent av detta självstyrande område är täckt av is och många glaciärer. Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark.

Hur lever man på Grönland?

Grönland bor det cirka 57 000 människor, varav ungefär 15 000 bor i huvudstaden Nuuk. 5. Fiske är en av de största inkomstkällorna på Grönland. På senare år har landets turistindustri också vuxit.

Vilka äger Grönland?

Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.

Vad är Nuuk på Grönland?

 • Nuuk (näset på grönländska, tidigare danskt namn: Godthåb) är huvudstaden på Grönland, som är ett självstyrande land i Kungariket Danmark. Nuuk är Grönlands största stad med 16 181 invånare (2012).

Hur stor är isfria områden i Grönland?

 • Trots det är den isfria arealen nästan lika stor som hela Sverige, men endast en relativt liten del av den är odlingsbar mark. Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 18 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk. Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009.

När är Grönland världens största?

 • Grönland ( grönländska: Kalaallit Nunaat; danska: Grønland) är världens största ö, belägen mellan Norra ishavet och Atlanten, öster om Kanadas arktiska öar. Över tre fjärdedelar av ön är täckt av is, vilket är världens enda inlandsis utanför Antarktis. Med en befolkning på cirka 56 370 (2013), är det världens mest glesbefolkade land.

Hur många invånare har Grönland?

 • Grönland har knappt 56 000 invånare. Omkring 18 000 av dem bor i huvudstaden Nuuk. Grönland är en del av kungariket Danmark, men har en hög grad av självstyre, som senast utvidgades 2009. Självstyret omfattar dock inte riksangelägenheter som utrikes- och säkerhetspolitik samt valutapolitik.