:

Hur kan huset göras miljövänligt?

Innehållsförteckning:

 1. Hur kan huset göras miljövänligt?
 2. Hur bygger man ett klimatsmart hus?
 3. Vilket byggmaterial är mest miljövänligt?
 4. Vilka material ingår i ett hus?
 5. Är trähus miljövänligt?
 6. Är tegel miljövänligt?
 7. Vilket material är bäst att bygga hus med?
 8. Vilken husgrund är bäst för miljön?
 9. Vad är miljövänlig?

Hur kan huset göras miljövänligt?

Använd växtbaserad isolering – Bra för miljön Isolering är oerhört viktigt för dig som vill ha ett energieffektivt hus. Ser du dessutom till att använda dig av växtbaserad isolering gör du riktigt miljövänliga val. Halm, hampa och lin är exempel på naturligt material som kan bli bra isolering.

Hur bygger man ett klimatsmart hus?

Olika typer av miljövänliga hus Ekologiska hus förutsätter miljövänligt byggande. Man kan säga att miljövänligt byggande består av två delar: Dels miljösmarta materialval och tillverkning och dels att huset, när det är klart, är energisnålt och endast kräver en liten mängd energi för värme och drift.

Vilket byggmaterial är mest miljövänligt?

När det gäller kemikalier ska man undvika material som PVC, cellplast, laminat och spånplattor, eftersom dessa skapas med hjälp av kemikalier eller behandlas med kemikalier. Bra alternativ är istället tegel, halm, lin, hampa och cellulosa (för isolering).

Vilka material ingår i ett hus?

Hållbara material

 • Trä. Klimatsmart, koldioxidneutralt, förnybart – och underbart att leva med. ...
 • Mineralull. Isolering som består av 76 procent återvunnet glas och 21 procent mineraler. ...
 • Gipsskivor. ...
 • Papp & Plast. ...
 • Trägolv.

Är trähus miljövänligt?

Trähus har blivit en symbol för miljövänligt byggande i Sverige, och det är inget fel med trä som material. Byggmaterial står idag för cirka 20 procent av en byggnads miljöbelastning under dess livstid i Sverige, driftskedet för 60-80 procent av husets koldioxidavtryck.

Är tegel miljövänligt?

Tegel som används som mursten är till 100 % naturmaterial. Minst 95 % av tegel kan återanvändas eller återvinnas, och ersätter då nya råvaror. Den lilla del som eventuellt deponeras skadar inte miljön, då tegel inte påverkar jord eller grundvatten.

Vilket material är bäst att bygga hus med?

Hus av trä är inte självklart bättre än hus av betong för miljö och klimat. Det säger Martin Erlandsson, miljöexpert på IVL Svenska miljöinstitutet. Att bygga hus av trä är mer klimatsmart än att använda betong. Det säger trähusbranschen.

Vilken husgrund är bäst för miljön?

Valet av husgrund har stor påverkan på miljön. Gjuten betongplatta är en av de vanligaste husgrundstyperna och består alltså av betong. ... Betong kan exempelvis minska husets energianvändning eftersom materialet har en bra förmåga att lagra värme. Därtill är betong ett mycket hållbart material som med lång livslängd.

Vad är miljövänlig?

Något som inte skadar miljön (ofast något som upplevs som att det inte kommer skada miljön då väldigt få delar av hela miljöröreslen har emipirska fakta att stödja sig på ännu).