:

Var bygger nötväckan sitt bo?

Innehållsförteckning:

 1. Var bygger nötväckan sitt bo?
 2. Vad äter nötväcka?
 3. Vilken fågel kan gå upp och ner?
 4. Vad heter fågeln som klättrar upp i spiral runt stammen?
 5. Var övervintrar nötväckan?
 6. När häckar nötväckan?
 7. Hur lever nötväckan?
 8. Vad äter Trädkryparen?
 9. Har blåmes?

Var bygger nötväckan sitt bo?

Sången är ljudlig och genomträngande och består av en serie visslingar. Häckar: I gamla hackspettbon och i holkar, vars ingång den kan mura igen med lera till passande storlek. Honan bygger ensam boet med tallbarkflagor som läggs på en bädd av träflis.

Vad äter nötväcka?

Föda: Under våren och sommaren lever nötväckan huvudsakligen av insekter och spindlar. Under vintern äter den gärna nötter, frön och fettprodukter vid våra fågelbord.

Vilken fågel kan gå upp och ner?

Nötväckan är den enda fågel hos oss som kan klättra med huvudet nedåt. Den bygger sitt bo i håligheter i träd, gärna i holkar. Om ingångshålet är för stort murar fågeln igen det lämplig storlek. Namnet kommer inte av att den väcker oss om morgnarna utan av det gamla ordet ”väcka” som betyder ”hugga spånor”.

Vad heter fågeln som klättrar upp i spiral runt stammen?

 • Trädkrypare (Certhia familiaris) är en fågelart inom familjen trädkrypare (Certhiidae).
 • Den liknar andra arter inom familjen, med böjd näbb, mönstrad brun ovansida, vitaktig undersida och långa styva stjärtpennor som den använder för kunna balansera upprätt på trädstammar och grenar.

Var övervintrar nötväckan?

Liksom andra nötväckor födosöker den efter insekter på trädstammar och grenar, och har förmåga att röra sig med huvudet före nedför träd. Frön och nötter utgör en betydande del av dess vinterföda och om hösten lägger arten denna föda på lager. Under vinterhalvåret besöker den gärna fågelbord.

När häckar nötväckan?

Nötväckor är allätare och äter mestadels insekter, nötter och frön. De födosöker efter insekter som är gömda i eller under bark genom att klättra längs trädstammar och grenar, ibland upp och ner. De födosöker inom sina revir när de häckar, men kan ansluta sig till flockar av olika arter vid andra tidpunkter.

Hur lever nötväckan?

Den har stark näbb. Till vintern samlar den förråd (på flera olika ställen) i ihåliga träd, springor, tak o. s. v. Sitt bo bygger nötväckan i hål (oftast i träd). Den använder gärna gamla hackspettbon. Är ingången för stor, muras den igen med våt jord eller lera till lämplig bredd.

Vad äter Trädkryparen?

Där lever den främst av spindlar, insekter, larver och puppor som den med sin långa och tunna näbb och plockar fram ur barkspringorna. I mindre utsträckning äter den också frön, som den sväljer hela.

Har blåmes?

Blåmesen förväxlas ibland med sin släkting talgoxen, men är mindre och har klart blå hjässa, en tydlig svart ögonstrimma och kort stabil hals. Undersidan är gul, med en liten gråsvart strimma mitt på. Honan har samma dräkt, medan ungfåglarna är blekare i tonen, med gulgrönt i stället för blått.