:

Vart kan man se vasaskeppet?

Innehållsförteckning:

 1. Vart kan man se vasaskeppet?
 2. När sjösattes vasaskeppet?
 3. Vad har vasaskeppet med Gustav Vasa att göra?
 4. Hur stor besättning skulle Vasa ha?
 5. Var låg Vasa?
 6. Vem ville bygga vasaskeppet?
 7. När byggdes regalskeppet Vasa?
 8. Hur långt hann vasaskeppet?
 9. Varför förliste Vasa?
 10. Hur bärgades Vasa?

Vart kan man se vasaskeppet?

Välkommen till Vasamuseet. Skeppet Vasa kantrade och sjönk i Stockholm 1628. Efter 333 år på botten bärgades det väldiga krigsskeppet och resan kunde fortsätta. Idag är Vasa världens bäst bevarade 1600-talsskepp och Vasamuseet det mest besökta museet i Skandinavien.

När sjösattes vasaskeppet?

March 1627 Vasa/Launched

Vad har vasaskeppet med Gustav Vasa att göra?

 • Vasa var ett svenskt örlogsfartyg som kantrade och sjönk utanför Beckholmen i Stockholms inlopp på sin jungfruresa, den 10 augusti 1628. ...
 • När Vasa byggdes var hon avsedd att bli en symbol för Sveriges militära och politiska makt, vilket även inbegrep Gustav II Adolfs auktoritet som krigarkung.

Hur stor besättning skulle Vasa ha?

Vasa var beräknat för en besättning på 450 man. Varav ca 300 soldater. Övriga ca 150 var sjömän med olika uppgifter ombord.

Var låg Vasa?

I september 1959 låg hon på sjutton meters djup vid Kastellholmen. Under mer än ett och ett halvt år förberedde dykarna nu Vasa för den slutgiltiga bärgningen.

Vem ville bygga vasaskeppet?

Det var Gustav II Adolf som gav order om att bygga Vasa år 1625. Arbetet stod under ledning av en av Hollands skickligaste skeppsbyggmästare, Hendrik Hybertsson. På 1600-talet saknades ritningar, istället användes bestämda proportioner och mått som ansågs ge ett skepp goda egenskaper.

När byggdes regalskeppet Vasa?

1626 Vasa/Laid dates Regalskeppet Vasa byggdes 1626-1628 på kronans skeppsgård på norra Blasieholmen. Det kantrade och sjönk söder om Beckholmen på sin jungfruresa den 10 augusti 1628. Fartyget var felkonstruerat; undervattenskroppen var för liten och barlasten otillräcklig i förhållande till rigg, kanoner och övervattensskrov.

Hur långt hann vasaskeppet?

Det tog ungefär 2 år att bygga Vasa. När skeppet var klart hade det blivit ett av de kraftfullaste skepp någon sett. Vasa var 52 meter från topp till köl, 69 meter lång och vägde1200 ton!

Varför förliste Vasa?

Vasa seglade i omkring femton minuter, sedan gick allt fort. En kastvind fyllde seglen och Vasa började kränga, men hon reste sig upp igen. Så kom ännu en kastvind, den var starkare och skeppet fick så kraftig slagsida att vattnet forsade in genom de öppna nedersta kanonportarna. Snart började Vasa sjunka.

Hur bärgades Vasa?

Vasa blev snabbt en rikskändis och snart kom förslag om hur man skulle bärga henne. Udda idéer som att fylla skeppet med pingisbollar eller frysa in det i en gigantisk isbit ratades snabbt; i stället valdes en gammal beprövad metod. Mellan 19 grävdes sex tunnlar under Vasa.