:

Har län?

Innehållsförteckning:

 1. Har län?
 2. Finns det län i Sverige?
 3. Är län Samma som region?
 4. Finns inte län längre?
 5. Vilka kommuner ingår i Västernorrlands län?
 6. Hur många län i Svealand?
 7. Hur många län består Sverige av?
 8. Vilken region tillhör Värmdö?
 9. Vad är skillnaden på landsting och regioner?
 10. Finns landsting kvar?

Har län?

Sveriges 21 län ska inte blandas ihop med Sveriges 25 landskap. Länen har en politisk och administrativ ställning, vilket landskapen inte har. De flesta län har andra gränser än landskapen – länen innefattar ofta delar av flera landskap, och dessa landskaps vapen brukar då ingå i länens vapen.

Finns det län i Sverige?

SCB ansvarar för att förteckna regionala indelningar och ange koder för dessa. Sverige har idag 21 län och 290 kommuner.

Är län Samma som region?

En region i ett svenskt kommunalrättsligt sammanhang är en självstyrande enhet med ett geografiskt ansvarsområde som motsvarar ett län. I ett fall, Region Gotland, utövas regionansvaret av en kommun. Regioner benämndes tidigare landsting.

Finns inte län längre?

Den gamla beteckningen landsting finns inte längre kvar i någon del av Sverige. Vid årsskiftet omvandlades de sista sju landstingen till regioner. De sista sju landsting som från och med årsskiftet ska kallas regioner är: Blekinge.

Vilka kommuner ingår i Västernorrlands län?

Kommuner i Västernorrlands län

 • Härnösand kommun.
 • Kramfors kommun.
 • Sollefteå kommun.
 • Sundsvall kommun.
 • Timrå kommun.
 • Ånge kommun.
 • Örnsköldsvik kommun.

Hur många län i Svealand?

Svealand är den mellersta av Sveriges tre landsdelar, och består av landskapen Dalarna, Närke, Södermanland, Uppland, Värmland och Västmanland.

Hur många län består Sverige av?

Det finns 290 kommuner och 21 regioner i Sverige. Gotlands kommun räknas in både under kommuner och regioner. Gotland är kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar och har också rätt att kalla sig region.

Vilken region tillhör Värmdö?

Värmdö kommun är en kommun i Stockholms län. Centralorten Gustavsberg ligger två mil öster om Stockholm. Kommunen är huvudsakligen belägen i sydöstra delen av landskapet Uppland med en mindre del (Nämdö distrikt) i nordöstra Södermanland. Värmdö kommun omfattar stora delar av Stockholms södra skärgård.

Vad är skillnaden på landsting och regioner?

Samtliga landsting använder sig i dag av beteckningen region men i lagstiftningen används ännu landsting. Genom att ändringar görs i ett stort antal lagar, t. ex. vallagen och kommunallagen, kommer beteckningen region att användas även i formella sammanhang.

Finns landsting kvar?

Regeringens lagförslag betyder att beteckningen region ersätter beteckningen landsting i all lagstiftning och formella sammanhang. Och sedan i år finns inga landsting kvar som kallar sig landsting, samtliga har blivit regioner såväl innehållsligt som till namn.