:

Hur får man ersättning för sjuklönekostnader?

Innehållsförteckning:

 1. Hur får man ersättning för sjuklönekostnader?
 2. Vad ingår i Sjuklönekostnader?
 3. Hur bokföra tillfälligt betalningsanstånd?
 4. Vem betalar sjuklön under Corona?
 5. Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?
 6. Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?
 7. Vad är en intäkt från försäkringsersättning?

Hur får man ersättning för sjuklönekostnader?

Som arbetsgivare lämnar du varje månad in en arbetsgivardeklaration till Skatteverket och fyller i sjuklönekostnaden. Skatteverket meddelar i sin tur Försäkringskassan om dina sjuklönekostnader och lönekostnader. Utifrån dessa uppgifter beslutar Försäkringskassan om din ersättning.

Vad ingår i Sjuklönekostnader?

Vad ingår i sjuklönekostnaden?

 • kostnader för dag 2–14 i sjuklöneperioden med högst 80% av lönen och anställningsförmåner.
 • arbetsgivaravgifter på sjuklönen.
 • kostnader för sjuklön för anställda som har olika former av statliga bidragsanställningar.

Hur bokföra tillfälligt betalningsanstånd?

3 redovisningsperioder För att erhålla betalningsanstånd får företaget betala en avgift på 0,3 % och en ränta på 1,25 % på det sammanlagda belopp som företaget får anstånd med. Varken räntan eller avgiften är skattemässigt avdragsgilla. Om skatten redan är betald kan den återbetalas om företaget får anstånd.

Vem betalar sjuklön under Corona?

Arbetsgivaren ska betala ut sjuklön till sina anställda precis som vanligt. Försäkringskassan ersätter sedan arbetsgivaren via skattekontot. Försäkringskassan beslutar om ersättningen månadsvis efter det datum då arbetsgivare senast ska har lämnat arbetsgivardeklarationen till Skatteverket.

Vad är försäkringsersättningen från Försäkringskassan?

 • Den utbetalda försäkringsersättningen från försäkringskassan är en momsfri intäkt som är skattepliktig. Klassificering En utgift för premier till en försäkring mot höga sjuklönekostnader som avser ej utnyttjad försäkringstid redovisas som en tillgång fram tills dess att försäkringstiden har utnyttjats av redovisningsenheten.

Vad är försäkringsersättning och ersättning från försäkring?

 • Bokföra försäkringsersättning och ersättning från försäkring (bokföring med exempel) Försäkringsersättning för skador på tillgångar och andra skador orsakade av en redovisningsenhet som utbetalas från en försäkring utgör en skattepliktig och momsfri inkomst i näringsverksamheten.

Vad är en intäkt från försäkringsersättning?

 • En intäkt från försäkringsersättning klassificeras som övriga rörelseintäkter i en redovisningsenhet om det inte går att hänföra ersättningen till en viss tillgång eller en viss kostnad. skadad tillgång som har bokförts som en inventarie så skall försäkringsersättningen minska