:

När ska man börja skriva av?

Innehållsförteckning:

  1. När ska man börja skriva av?
  2. Hur bokförs en avskrivning av inventarier och verktyg?
  3. Varför skall inventarier och verktyg bokas bort?
  4. Vad är redovisningsmässig avskrivning av inventarier?
  5. Hur ska du bokföra Årets avskrivning?

När ska man börja skriva av?

När det som köps, själva inventarien (eller lastbilen i exemplet ovan), kostar mer än ett halvt prisbasbelopp, måste företaget redovisa utgiften som tillgång och bokföra kostnaden genom avskrivning som beskrivs i detta blogginlägg.

Hur bokförs en avskrivning av inventarier och verktyg?

  • En avskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 78 debeteras. En nedskrivning av inventarier och verktyg bokförs genom att ett konto i kontogrupp 12 krediteras samtidigt som ett konto i kontogrupp 77 debeteras. En uppskrivning av inventarier

Varför skall inventarier och verktyg bokas bort?

  • Inventarier och verktyg som inte längre uppfyller definitionen av en tillgång eftersom de har sålts eller utrangerats (slängts) skall bokas bort från balansräkningen. Inventarier och verktyg som har utrangerats skall bokas bort på samma sätt som gäller vid en försäljning med skillnaden att försäljningspriset normalt är noll.

Vad är redovisningsmässig avskrivning av inventarier?

  • Avskrivningar av inventarier bokförs månadsvis i den löpande bokföringen. Man talar då om den redovisningsmässiga avskrivningen. Den redovisningsmässiga avskrivningen är baserad på inventariernas förväntade ekonomiska livslängd. Exempel: Du äger en entreprenad och köper en lyftkran för 200 000 kr som du beräknar använda i fem år.

Hur ska du bokföra Årets avskrivning?

  • Vid bokföringen av årets avskrivning bokför du mellan ett konto med anskaffningsvärde såsom exempelvis konto 1210 mot ett tillhörande avskrivnings konto såsom 1219 för att hålla koll på den ekonomiska värdet för just den tillgången. När du köper nya tillgångar som ska skrivas av får du bokföra dessa manuellt.