:

Vad innebär en olycksfallsförsäkring?

Innehållsförteckning:

  1. Vad innebär en olycksfallsförsäkring?
  2. Vad räknas som olycksfall?
  3. Vad innebär det att vara försäkrad?
  4. Vad ingår i IFS olycksfallsförsäkring?
  5. Måste man ha sjuk och olycksfallsförsäkring?

Vad innebär en olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring kan ge ersättning om du råkar ut för en olycksfallsskada. Det definierar försäkringsbolagen som en kroppsskada efter en plötslig, oförutsedd och yttre händelse. En olycksfallsförsäkring är också viktig att ha om en skada du drabbas av blir bestående.

Vad räknas som olycksfall?

Försäkringsbolagen definierar ett olycksfall som en "kroppsskada som du drabbas av genom en plötslig yttre händelse, det vill säga ett utifrån kommande våld mot kroppen".

Vad innebär det att vara försäkrad?

En försäkring är ett avtal mellan dig och försäkringsbolaget. Du betalar en avgift, premie, varje år och försäkringsbolaget ger dig genom försäkringen ett ekonomiskt skydd mot skador som kan inträffa. I försäkringsvillkoret ser du vad din försäkring täcker.

Vad ingår i IFS olycksfallsförsäkring?

Om du väljer denna försäkring kan du få ersättning om du drabbas av en allvarlig sjukdom eller ett allvarligt olycksfall. Ersättning kan bland annat betalas ut för bestående skada, förlorad arbetsförmåga, sjukhusvistelse och ekonomisk första hjälp.

Måste man ha sjuk och olycksfallsförsäkring?

En olycksfallsförsäkring kan ge ett engångsbelopp som du skulle drabbas av någon bestående skada på grund av olycksfall. Den täcker också kostnader i samband med olycksfallet. En kombinerad sjuk- och olycksfallsförsäkring är bra att ha men det är ingen självklarhet. De kan kosta mycket i förhållande till vad de ger.