:

Hur bokför jag sjuklön?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag sjuklön?
 2. Hur bokförs Karensavdrag?
 3. Hur beskattas sjuklön?
 4. Hur bokför man ersättning från Försäkringskassan?
 5. När kan man se pengar från Försäkringskassan?
 6. När görs Karensavdrag?
 7. Hur räknar man ut Karensavdrag?
 8. Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?
 9. Kan du få kompensation för sjuklönekostnaderna?
 10. Vad är sjuklönekostnaderna?

Hur bokför jag sjuklön?

Kostnader för sjuklöner till kollektivanställda arbetare bokförs i kontogrupp 70 och kostnader för sjuklöner till tjänstemän och företagsledare bokförs i kontogrupp 72.

Hur bokförs Karensavdrag?

Nu när sjuklönen kommer att betalas ut från första timmen kommer karensavdraget fungera som en reducering av sjuklönen och inte som tidigare då löneavdrag skett mot schemalagd tid. I exemplen nedan ser du att karensavdraget konteras på samma bokföringskonto som sjuklön.

Hur beskattas sjuklön?

Om du får din huvudsakliga inkomst från Försäkringskassan gör vi avdrag för skatt enligt din skattetabell. Får du din huvudsakliga inkomst från någon annan – till exempel en arbetsgivare – räknas det Försäkringskassan betalar ut som sidoinkomst och vi drar då 30 procent i skatt.

Hur bokför man ersättning från Försäkringskassan?

- Ersättningen som erhålls hanteras som ett offentligt bidrag och bokförs som en övrig rörelseintäkt lämpligen på konto 3997 Sjuklöneersättning. Redovisningen är densamma oavsett om företaget tillämpar IFRS, K3 eller K2, säger Eva Törning.

När kan man se pengar från Försäkringskassan?

Under Utbetalningar på Mina sidor kan du se dina preliminära utbetalningar så snart vi har handlagt din ansökan. Den faktiska utbetalningen kan du se 1 bankdag innan pengarna kommer.

När görs Karensavdrag?

Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen den anställda blir sjuk. Om den anställda blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens och är den anställda fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag.

Hur räknar man ut Karensavdrag?

Karensavdraget är alltid 20 procent av sjuklönen under en genomsnittlig arbetsvecka. Det spelar ingen roll när på dagen du sjukanmäler dig eller hur många timmar du skulle ha jobbat, utan avdraget kommer alltid vara 20 procent.

Kan man bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader?

 • Kompensation för sjuklönekostnader Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto – konto 1630. Bokföra kompensation för höga sjuklönekostnader på skattekonto, konto 1630, med bokföringsexempel och förklaring finns i den här artikeln längre ned.

Kan du få kompensation för sjuklönekostnaderna?

 • Du kan få kompensation (ersättning) för den del av sjuklönekostnaderna som överstiger: 0,5 procent av den totala lönekostnaden om den uppgår till högst 3 miljoner kronor årligen. 0,9 procent av den totala lönekostnaden om den överstiger 3 men inte 6 miljoner kronor årligen.

Vad är sjuklönekostnaderna?

 • Sjuklönekostnader redovisas i ruta 99 på arbetsgivardeklarationen och betalas ut till arbetsgivarens skattekonto en gång per år, om man inte ansökt om förskott. Högkostnadsskydd för sjuklönekostnader. Från och med den 1:e januari 2015 kan du få kompensation (ersättning) för en del av dina sjuklönekostnader.