:

Hur bokför man förmånsvärde?

Innehållsförteckning:

  1. Hur bokför man förmånsvärde?
  2. Hur bokför man fora faktura?
  3. Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?
  4. Vad är en kostnad för en sjukvårdsförsäkring?
  5. Vad är premierna för sjuklöneförsäkringen?

Hur bokför man förmånsvärde?

För anställda sker förmånsbeskattningen i lönekörningen, förmånsvärdet redovisas som en kostnad (debitering) och en negativ kostnad (kreditering) i kontogrupp 73 eller som en kostnad och en intäkt.

Hur bokför man fora faktura?

Under året bokförs de löpande betalningarna av preliminära premier till Fora på konto 7571. Dessa betalda premier är avdragsgilla i deklarationen. Den del av premierna som avser pensionsförsäkringspremier ska ingå i underlaget för särskild löneskatt.

Vad innebär en sjukvårdsförsäkring?

  • En sjukvårdsförsäkring innebär att den försäkrade efter remiss från allmänläkare eller utan krav på remiss från allmänläkare kan få fri sjukvård under alla vardagar utan att stå i vårdkö. En privatvårdsförsäkring kan också innebära fri sjukvårdsrådgivning och en sjukvårdsförsäkring gäller normalt utan självrisk.

Vad är en kostnad för en sjukvårdsförsäkring?

  • En kostnad för en skattepliktig förmån av sjukvårdsförsäkring (60 %) är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen när förmånsbeskattning sker. Den skattefria delen (40 %) av en sjukvårdsförsäkring är skattemässigt avdragsgill som en kostnad i inkomstdeklarationen. Bokslut och årsredovisning.

Vad är premierna för sjuklöneförsäkringen?

  • Premierna för sjuklöneförsäkringarna är skattepliktiga för särskild löneskatt om 2 426 SEK (10000*24,26 %). Premierna för sjuklöneförsäkringen tas upp som underlag för särskild löneskatt i inkomstdeklarationen.