:

Vart står laxen i älven?

Innehållsförteckning:

  1. Vart står laxen i älven?
  2. När leker laxen i Östersjön?
  3. Var finns vild lax?
  4. Hur hittar laxen sin födelse älv?
  5. När går laxen upp i åarna?
  6. Finns det lax i Öresund?

Vart står laxen i älven?

När laxstegen äntrar en älv blir de som regel stående i de lite större och djupare poolerna efter någon vecka eller så. Vandringen lugnar upp sig och laxarna sprids. Några individer kanske till och med stannar i samma pool resten av säsongen.

När leker laxen i Östersjön?

Lek och tillväxt Lekvandringen till de rinnande vattendragen sker på vår, sommar eller tidig höst. Själva leken sker i regel från oktober till december, eller till och med januari. Under leken förändras laxens utseende.

Var finns vild lax?

Lax (Salmo salar) finns i vissa vattendrag samt i alla Sveriges omgivande hav. Sötvattenlevande (relikta) bestånd av lax förekommer även i Vänern.

Hur hittar laxen sin födelse älv?

Laxynglen som kläcks ur sitt ägg i en bäck kallas stirr. Efter några år utvecklas stirrarna till smolt, som vandrar ut i havet. Där blir de blanklaxar, som vanligen stannar tre år i havet. Sedan vandrar de uppför en älv eller en å till den bäck där de kläckte.

När går laxen upp i åarna?

Laxen börjar vandra upp i Ätran redan i mars innan fiskesäsongen börjar. Under våren kommer den största andelen stora laxar som har tillbringat mer än ett år i havet. Den nystigna laxen kallas blanklax. Den kännetecknas av en silverblank färgteckning och att den är stor och tjock.

Finns det lax i Öresund?

Laxar över 20 kg förekommer. Laxarna tenderar att väga något mera i det nordliga utbredningsområdet än i det södra. ... Atlantlaxen passerar aldrig Öresund. Atlantlax finns naturligt runt hela norra Atlanten, men har blivit alltmer tillbakaträngd i hela sitt utbredningsområde.