:

Hur redovisa kvitton?

Innehållsförteckning:

 1. Hur redovisa kvitton?
 2. Hur bokför man utan kvitto?
 3. Hur bokför jag en faktura?
 4. Måste kvitton vara numrerade?
 5. Vad gör man om man tappat bort kvittot?
 6. Vad ska vara med på ett kvitto?
 7. Vad gör man om man inte får kvitto?
 8. Kan man bokföra utan underlag?
 9. Hur bokför man exklusive moms?

Hur redovisa kvitton?

Enligt Bokföringslagen (5 kapitlet, 7 §) ska verifikationen eller kvittot innehålla uppgifter om:

 1. när kvittot sammanställts,
 2. när affärshändelsen inträffat,
 3. vad den avser,
 4. vilket belopp,
 5. vilken motpart,
 6. verifikationsnummer eller annan identifikation som hänvisar till den bokförda affärshändelsen.

Hur bokför man utan kvitto?

Om ett kvitto försvinner kan du be utställaren om ett nytt kvitto. Om det inte är möjligt kan du själv göra ett verifikat, även kallad bokföringsorder. Verifikatet ska innehålla samma uppgifter som ett vanligt kvitto.

Hur bokför jag en faktura?

För utgående och inkommande fakturor gäller att de först förs in i bokföringen på det datum de är utställda eller inkomna – det vill säga på fakturadagen eller ankomstdagen. I det här skedet bokförs fakturan som en kundfordran eller en leverantörsskuld. Samtidigt redovisar du också momsen.

Måste kvitton vara numrerade?

Bokföringslagen säger också (5 kapitlet, 8 §) att uppgifter får utelämnas om det är förenat med svårigheter att låta uppgiften ingå i verifikationen och att ett utelämnande är förenligt med god redovisningssed.

Vad gör man om man tappat bort kvittot?

Du kan fråga butiken om det går. Men har du tappat bort ditt tillgodokvitto så finns det ingen lag som säger att butiken måste ge dig ett nytt kvitto. Det är butiken själva som sätter villkoren kring tillgodokvitto.

Vad ska vara med på ett kvitto?

kvittot måste du ha med viss information, till exempel: pris. moms. företagets namn och organisationsnummer. butikens adress.

Vad gör man om man inte får kvitto?

Du skulle kunna kontakta Skatteverket, de borde vara intresserade av en handlare som tar emot kontanter utan att lämna ut kvitto (säg till handlaren att du kommer kontakta Skatteverket). Här kan du se kontaktuppgifterna.

Kan man bokföra utan underlag?

Om det saknas ett kvitto på ett inköp exempelvis så får du inte göra avdrag för det i din bokföring utan måste bokföra det som en ren kostnad. ... Därefter följer bokföringsstegen som vanligt och du får ytterligare ett tillfälle att lägga till underlag om det önskas.

Hur bokför man exklusive moms?

Den drar du av vid momsredovisningen och ska därmed gå in. Ingående moms redovisas löpande som en fordran på konto 2641 i debet. Utgående moms som är momsen på det du säljer. Den ska betalas till Skatteverket och ska alltså gå ut vid momsredovisningen.