:

Hur bokför jag Fortnox?

Innehållsförteckning:

 1. Hur bokför jag Fortnox?
 2. Hur bokför man affärshändelser?
 3. Hur gör man när man bokför?
 4. Hur bokför man aktiebolag?
 5. Hur bokför man enligt kontantmetoden?
 6. Hur gör man bokslut steg för steg enskild firma?
 7. Hur bokför jag egen insättning i enskild firma?

Hur bokför jag Fortnox?

Ett räkenskapsår måste finnas för att du ska kunna bokföra samt registrera dina leverantörsfakturor som betalda. Klicka på kalendern uppe till höger och välj Skapa nytt / redigera / radera år. Har du tidigare haft din bokföring i ett annat program, då kan du få in bokföringen i Fortnox genom att importera SIE-filer.

Hur bokför man affärshändelser?

"Affärshändelserna skall bokföras så att de kan presenteras i registreringsordning (grundbokföring) och i systematisk ordning (huvudbokföring). Detta skall ske på ett sådant sätt att det är möjligt att kontrollera fullständigheten i bokföringsposterna och överblicka verksamhetens förlopp, ställning och resultat."

Hur gör man när man bokför?

När du bokför ordnar du dina underlag till affärshändelserna som kvitton, fakturor och andra underlag så att du kan registrera och redovisa affärshändelserna i registreringsordning (grundbok) och systematisk ordning (huvudbok). årsbokslut eller i vissa fall en årsredovisning.

Hur bokför man aktiebolag?

Aktiebolag

 1. alla affärshändelser ska bokföras löpande,
 2. det ska finnas verifikationer till alla bokföringsposter,
 3. räkenskapsinformationen ska arkiveras i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt i Sverige i 7 år samt.
 4. årsredovisning ska upprättas för varje räkenskapsår.
A AP

Hur bokför man enligt kontantmetoden?

Kontantmetodenbokför fakturor vid betalning Om du använder kontantmetoden bokförs inte fakturorna när du skickar dem till kunden eller när du själv tar emot fakturor, de bokförs först när de betalas. Det är bara vid räkenskapsårets slut (bokslutsdagen) som ännu obetalda fakturor tas in i bokföringen.

Hur gör man bokslut steg för steg enskild firma?

Guide för att göra bokslut och årsredovisning

 1. Steg 1: Förberedelser inför bokslutet. ...
 2. Steg 2: Gå igenom balanskonton. ...
 3. Steg 3: Bokslutsdispositioner. ...
 4. Steg 4: Beräkna och bokför skatt på årets resultat. ...
 5. Steg 5: Sammanställ bokslutet eller gör årsredovisning.
AP

Hur bokför jag egen insättning i enskild firma?

Har du satt in pengar i din enskilda firma kan du använda mallen Egen insättning. Då krediteras konto 2018 och det betalkonto du väljer (till exempel 1930 - Företagskonto) debiteras. Skulle du ta ut pengar från bolaget så kan detta bokföras med mallen Egen insättning, återbetalning.