:

Hur funkar blästring?

Innehållsförteckning:

  1. Hur funkar blästring?
  2. Hur fungerar en Sodabläster?
  3. Vad behövs för att blästra?
  4. Vad kostar det att blästra?
  5. Vad gör en Bläster?
  6. Vilken Bläster?
  7. Vilket blästermedel ska man använda?
  8. Hur fungerar ett Blästerskåp?

Hur funkar blästring?

Blästring är en verkstadsteknisk metod som innebär att man med en stark gasström blåser partiklar mot en yta, varvid ytan renas, eller omformas.

Hur fungerar en Sodabläster?

Med ett enkelt vridmoment på munstycket kan du byta från slitande blästring, lämpligt för svåra rostangrepp, till skonsam borttagning av färg med sodablästring. Eller en kombination av båda. Med olika inställning på munstycket kan Sodablästern användas på underlag som rostfritt, krom, aluminium eller glasfiber.

Vad behövs för att blästra?

Svar: När man blästrar så sprutar man någon form av fasta partiklar med hög fart mot den yta som ska rengöras. Oftast använder man tryckluft, men även vatten kan förekomma – så kallad våtblästring. För att blästra krävs att man har en särskild blästerpistol som drivs med tryckluft (översta bilden).

Vad kostar det att blästra?

Vad kostar det att blästra i princip en hel kaross? Dem som blästrar åt mig tar 300kr/timme.

Vad gör en Bläster?

Inom järnframställningen syftar det på ett munstycke (forma) för att tillföra syre till en smideshärd, masugn, kupolugn, bessemerkonverter eller liknande. Inblåsningsluften via blästern åstadkoms tidigare med bälgar drivna för hand eller vattenhjul. ...

Vilken Bläster?

Riktigt skonsam blästring kan man göra med soda som är ett icke slipande material. Sodan är bäst på färg, men tar även bort mindre rostangrepp. En annan intressant metod är att blästra med kolsyreis. Denna metod "spränger" bort smuts och färg och lämnar inga spår efter sig annat än den smuts man blästrat bort.

Vilket blästermedel ska man använda?

Allmänt gäller att man ska man använda blästermedel med så små partiklar som möjligt för att få en optimal förbehandling av ytan. Med finfördelat blästermedel får man större effekt per volym. Ju fler partiklar som matas ut samtidigt, desto mer får du gjort på samma tid.

Hur fungerar ett Blästerskåp?

Blästerskåp med glas som blästermedel. Här blästras en kopplingsdetalj från en motorcykel ren från rost. Är det tjocka rostlager bör ett hårdare blästermedel än glas användas. Något hårdare är aluminiumsililkat och fajalit (kopparslagg) som river bort det mesta i sin väg.