:

Vad hände år 1960?

Innehållsförteckning:

 1. Vad hände år 1960?
 2. Hur var det att växa upp på 60-talet?
 3. Vilken stad var popmusikens kärna på 1960-talet?
 4. Hur såg samhället ut under 1960-talet?
 5. Vad hände 10april 1960?
 6. Vad hände i Sverige på 60 talet?
 7. Vad kännetecknar en 60 talister?
 8. Vilken generation tillhör 60 talister?
 9. Vilka instrument användes under 60-talet?
 10. Hur såg Sverige ut på 1960-talet?

Vad hände år 1960?

Större händelser 13 augusti 1961: Berlinmuren byggs. Oktober 1962: Kubakrisen hotar att leda till tredje världskriget. : Efter ett långt och blodigt frihetskrig blir Algeriet självständigt. 11 februari 1963: Den brittiska popgruppen Beatles slår igenom då de lanserar sin andra singel: Please Please Me.

Hur var det att växa upp på 60-talet?

Vi slogs, blev gula och blå och lärde oss att komma över det. Vi hittade på lekar med pinnar och tennisbollar och åt jord och gräs. Till trots för alla varningar, så var det inte många ögon som blev utstuckna, och gräset växte inte inuti oss i resten av våra liv.

Vilken stad var popmusikens kärna på 1960-talet?

Det var väldigt snabbt så att just London blev ett centrum för popmusiken och man ansåg generellt att den var mindre rebellisk än den upproriska rockmusiken som kom från USA. Det var inte förrän på slutet av 1960-talet som man började skilja mellan rocken och popen.

Hur såg samhället ut under 1960-talet?

Utvecklingen inom teknik var snabb och påtaglig och ute i världen var mycket på gång som skulle komma att påverka även Sverige. Men samtidigt var en hel del vid det gamla. Sverige stod med en fot i moderniteten och en i värderingar som gjorde att en flicka som höll en pojke i handen på skolgården kunde få sänkt betyg.

Vad hände 10april 1960?

10 april – Svenska kyrkans första kvinnliga präster vigs. Först ut är Margit Sahlin, Elisabeth Djurle och Ingrid Persson.

Vad hände i Sverige på 60 talet?

Här är några saker som präglade årtiondet:

 • Mellanöl (1965) Den 1 oktober 1965 var en stor dag historien om den svenska alkoholkonsumtionen. ...
 • Hylands Hörna (premiär 1962) ...
 • Vi på Saltkråkan (1964) ...
 • Lavalampan (1963) ...
 • Beatles (1963) ...
 • Anita Ekberg slår igenom. ...
 • Massproducerade möbler (1963)
AP

Vad kännetecknar en 60 talister?

Enligt Peter Majanen, som forskar i generationernas värderingar, är många 60-talister idealister. De tror på att alla kan få det bra – samtidigt som de är superindividualister. De har en stark egen drivkraft och är plikttrogna och målmedvetna.

Vilken generation tillhör 60 talister?

Generation X är en beteckning på personer födda mellan tidigt -60-tal till sent -70-tal (eller tidigt -80-tal, de lärda tvistar) och vi är vanligtvis barn till den stora baby boom-generationen -40-talisterna.

Vilka instrument användes under 60-talet?

Musiken spelade en stor roll i 60-talets politiska revolution och fick ett mycket stort symbolvärde. Denna musikstil kallades för protestsång och hade sina rötter i amerikansk folkmusik. Man sjöng sånger med politiska texter, till akustiska ackompanjemang, ofta bara en enkel gitarr.

Hur såg Sverige ut på 1960-talet?

Under 1960-talet fick Sverige bra ekonomi. Barnomsorg, sjukvård och vård för de äldre byggdes ut. Anställda fick rätt till fyra veckors semester. Sverige blev ett modernt land som kunde ge medborgarna ett bra liv.