:

Vad heter delen av taket som sticker ut?

Innehållsförteckning:

  1. Vad heter delen av taket som sticker ut?
  2. Var sitter Fotplåt?
  3. Vad har Ströläkten för funktion?
  4. Var sitter taknocken?
  5. Vad heter brädan under hängrännan?
  6. Vad består ett tak av?
  7. Vad är Fotplåt?
  8. Hur långt ut ska Fotplåten sitta?
  9. Vad har takpannor för funktion?
  10. Vad gör en Bärläkt?

Vad heter delen av taket som sticker ut?

Nock Den översta delen av ett tak, där takfallen möts. Kallas även taknock.

Var sitter Fotplåt?

-Fotplåt. Längst ner vid takfoten bör det alltid sitta en fotplåt. Fotplåten har som uppgift att leda vatten från taket ner i hängrännan och dessutom både dölja och skydda den nedre delen av själva taket.

Vad har Ströläkten för funktion?

Läkt används främst som underlag för takpannor och takplåt och som underliggare när man ska lägga takpannor. Först läggs ströläkt lodrätt (från nock till takfot), ovanpå ströläkten fäster man horisontell bärläkt, som takpannorna sedan vilar på.

Var sitter taknocken?

Taknocken. Det är i princip takets ”ryggrad”, böjningen där de två takfallen möter varandra (åtminstone för ett sadeltak). Taknocken kallas även för takås och, utöver skorstenen, är detta den högsta delen av taket.

Vad heter brädan under hängrännan?

Fotplåt är den plåt som sitter vid takfoten och som går ner i hängrännan från taket. Fotplåtens funktion är till för att förhindra att vatten rinner bakom hängrännan. Saknas detta beslag kan du få fuktskador. Vid kraftiga regn kan vatten studsa in bakom hängrännan och blöta ner både takfot och fasad.

Vad består ett tak av?

Taket består dels av en bärande konstruktion (se takstol), dels av ett skyddande skikt (se yttertaksbeklädnad). Gränsen mellan vägg och tak kan vara flytande.

Vad är Fotplåt?

Fotplåten används för att förhindra vattenläckage mellan hängränna och tak. Fotplåten används för att förhindra vattenläckage mellan hängränna och tak.

Hur långt ut ska Fotplåten sitta?

En fotplåt sätter man längst ner på råsponten vid takfoten. Den leder ner regnvatten i hängrännan och man får ett snyggt avslut på taket som håller för väder och vind. Under plåten skall man först lägga en bit underlagspapp som skall skydda mot eventuell kondens som kan bildas på plåten.

Vad har takpannor för funktion?

Tegelpannor kommer som falsade och ofalsade. De ofalsade fungerar mest på tak med skarp lutning, över 22 grader. Annars kan fukt krypa in under taket och orsaka skador. Tegel är ett poröst material.

Vad gör en Bärläkt?

Läkt, eller ribb, är en trävara som är tunnare än 38 millimeter och som understiger ett breddmått på 63 millimeter. Då man ska lägga takpannor används läkt som underliggare, först läggs ströläkt lodrätt (från nock till takfot), ovanpå ströläkten fäster man horisontella bärläkt, som takpannorna vilar på. ...