:

Hur växer en tall?

Innehållsförteckning:

  1. Hur växer en tall?
  2. Hur blir det nya träd?
  3. Vad gör trädets stam?
  4. Kan bli träd på 30 meter?
  5. Varför växer tall och gran på olika ställen?
  6. Hur lång tid tar det för en tall att växa upp?
  7. Vad kan man göra av träd?

Hur växer en tall?

Tallen klarar ett liv på mager, torr mark liksom på fuktig och mager myrmark, där den är det vanligaste trädslaget. I torra områden hittar tallen vatten djupt i marken med de långa rötterna. Tallen blir över 35 meter hög och mer än 650 år gammal. Redan som 100–150-åring faller den dock oftast för sågen.

Hur blir det nya träd?

Bara när det dör träd genom till exempel vindfällning, skogsbrand eller avverkning så blir det plats för nya träd. En ny skog kan uppkomma genom naturlig föryngring då den gamla skogen dött över ett större område men det kan ta lång tid.

Vad gör trädets stam?

Trädet består av stam, rötter och krona. Rötterna fungerar som ett stöd för trädet, så att det inte välter när det blåser. Ytterst på stammen sitter barken. Den fungerar som trädets hud och är ett skydd mot insekts- och svampangrepp.

Kan bli träd på 30 meter?

Tillväxthastigheten hos ett träd beror på plantans genetiska egenskaper samt framförallt på växtplatsen och på hur starka röjningarna och gallringarna är. Granar kan under gynnsamma växtförhållanden bli upp mot 40 meter och tallar upp till 30 meter höga.

Varför växer tall och gran på olika ställen?

Svar Gran och tall har lite olika krav på växtplatsen (ståndorten) för att växa optimalt. Man kan också uttrycka det som att de två trädslagen är olika konkurrenskraftiga i olika miljöer. Granen trivs bäst på bördiga marker och "vinner" där över tallen.

Hur lång tid tar det för en tall att växa upp?

Ståndorten (klimatet, marken och andra naturgivna förutsättningar), trädslaget och trädens ursprung samt din egen skötsel avgör hur snabbt skogen växer. Från tallplanta till fullstor fura - en historia på cirka 80-120 år i Sverige.

Vad kan man göra av träd?

Av all skog som skördas i Sverige i dag används merparten till att producera trävaror, papper, kartong och bioenergi. En mindre del används till textil, kemikalier och kompositmaterial.