:

Hur skriver man datum månad och dag?

Innehållsförteckning:

 1. Hur skriver man datum månad och dag?
 2. Hur skriver man datum på svenska?
 3. Hur skriver man dagens datum på tre olika sätt?
 4. Hur skriver man datum i kontrakt?
 5. På vilka sätt kan man skriva datum?
 6. Vad kommer först månad eller dag?
 7. Hur skriver man datum i brev på engelska?
 8. Hur skrivs datum i USA?
 9. Hur skriver man datum i Finland?

Hur skriver man datum månad och dag?

Datumformat. Enligt den internationella standarden ISO 8601 skrivs datum som år-månad-dag med årtalet i fyra siffror (exempelvis 2021-12-26). Den formen är även svensk standard. Den formen fastställdes ursprungligen 1972-06-30.

Hur skriver man datum på svenska?

Datum är bäddat för missförstånd eftersom det skrivs på olika sätt i olika delar av världen. Språkrådet rekommenderar att datum i löpande text skrivs enligt standarden 1 januari 2016. Varianterna 2016-01-01 och borde inte användas i löptext eftersom det försvårar läsbarheten och flytet.

Hur skriver man dagens datum på tre olika sätt?

Ett datum, till exempel den dag då skolan slutar eller din födelsedag, kan skrivas på olika sätt....Den kan skrivas:

 1. .
 2. .
 3. 2015-06-12.

Hur skriver man datum i kontrakt?

När datum skrivs numeriskt skall ordningen och formen vara 2006-04-16 - år-månad-dag. Året skall skrivas med fyra siffror.

På vilka sätt kan man skriva datum?

Skriv i första hand datum enligt mönstret ”(den) 13 december 2013”. Skriv alltid så i löptext. När utrymmet är begränsat, skriv datum med siffror enligt mönstret ”2013-12-13” eller ””. Ange alltid helt årtal; skriv till exempel inte ”11-12-13”.

Vad kommer först månad eller dag?

Dag först enligt EU-standard Frågan är då vilket sätt att skriva datum på som är rätt. Det enda stället där det står i lagen hur datum ska skrivas, är en föreskrift från livsmedelsverket. Det är en EU-standard som säger att livsmedel ska var märkta med dagen först och sedan kommer månad och sen år.

Hur skriver man datum i brev på engelska?

Vi förordar att datumen skrivs enligt "" eller "7 July". Tänk på att det alltid ska vara inledande versal bokstav på månaden på engelska. Undvik att förkorta datumen såsom då det lätt förvirrar eftersom det skrivs olika på svenska, brittisk engelska och amerikansk engelska.

Hur skrivs datum i USA?

Formatet MM/DD/YY är specifikt för USA. I största delen av Europa används DD/MM/YY. I Japan används YY/MM/DD. De skiljetecken som används kan vara snedstreck, bindestreck eller punkt.

Hur skriver man datum i Finland?

Enligt s.k. internationell standard med siffror i följden år, månad, dag: 1990-10- 08. De två första sätten har länge levt i fredlig samexistens i svenskan och används också i finskan, där emellertid typen på sistone vunnit allt mer terräng på de andras bekostnad.