:

Vilka fyra utredningar behöver man göra för att få en diagnos?

Innehållsförteckning:

  1. Vilka fyra utredningar behöver man göra för att få en diagnos?
  2. Kan utvecklingsstörning växa bort?
  3. Hur gör man för att få en diagnos?
  4. Vad krävs för att ställa en diagnos?
  5. Kan intellektuell funktionsnedsättning växa bort?
  6. Vad är lindrig utvecklingsstörning med autistiska drag?

Vilka fyra utredningar behöver man göra för att få en diagnos?

Utredningen skall innehålla fyra delar:

  • psykologisk utredning.
  • medicinsk utredning.
  • pedagogisk utredning.
  • social utredning.

Kan utvecklingsstörning växa bort?

Man föds med utvecklingsstörning eller förvärvar den som nyfödd. Utvecklingsstörning går inte att bota, men med ett bra stöd kan perso- nen utvecklas både som barn och som vuxen.

Hur gör man för att få en diagnos?

Dels beroende på vilken diagnos du utreds för. Under utredningen kommer du att träffa olika yrkespersoner. De kommer att intervjua dig om dina svårigheter och hur de har påverkat dig i ditt liv. Ibland får du svara på frågor, ibland får du fylla i formulär och ibland utföra olika uppgifter.

Vad krävs för att ställa en diagnos?

Det finns inga särskilda regler för vem som får ställa diagnos eller sätta diagnoskod. Det är ofta verksamhetschefen eller den arbetsledande chefen som fördelar arbetsuppgiften. I allmänhet är det läkare eller tandläkare som ställer diagnos.

Kan intellektuell funktionsnedsättning växa bort?

Svar: Svaret är nej, man kan inte växa eller mogna ifrån utvecklingsstörning.

Vad är lindrig utvecklingsstörning med autistiska drag?

Hos vissa förekommer också emotionella symtom/oro/depression och psykosomatiska symtom [1]. Lindrig utvecklingsstörning kan också förekomma tillsammans med andra utvecklingsneurologiska tillstånd som t. ex. cerebral pares och autismspektrumtillstånd och vid syn- och hörselnedsättning.