:

Vad kan en vårdbiträde göra?

Innehållsförteckning:

  1. Vad kan en vårdbiträde göra?
  2. Hur lång utbildning vårdbiträde?
  3. Vad behöver man plugga för att bli undersköterska?
  4. Kan jag få jobb inom vården utan utbildning?
  5. Vad krävs för att bli legitimerad undersköterska?
  6. Vilken roll har undersköterska?

Vad kan en vårdbiträde göra?

Ett vårdbiträde arbetar med omvårdnad av människor inom sjukvård, hemtjänst, äldreomsorg eller inom handikappsomsorgen. Omvårdnad innebär att hjälpa människor med vardagliga uppgifter som de själva inte klarar av.

Hur lång utbildning vårdbiträde?

Det ingår 2 perioder med APL (Arbetsplatsförlagt lärande) och utbildningen är ca 40 veckor lång. Utbildningen bedrivs normalt på heltid och omfattar då 40 timmar/vecka. Titta på filmen nedan om du vill veta mer om hur det är att arbeta som vårdbiträde!

Vad behöver man plugga för att bli undersköterska?

Vilken utbildning krävs för att bli Undersköterska / Vårdbiträde. Gymnasiets omvårdnadsprogram är en lämplig utbildning för att få undersköterskekompetens. Motsvarande utbildning kan finnas inom Komvux. Inom yrkeshögskola på eftergymnasial nivå (YH) finns flera utbildningar inom omsorg- och omvårdnadsområdet.

Kan jag få jobb inom vården utan utbildning?

Rekommenderad grundutbildning finns på gymnasiets Vård- och omsorgsprogrammet. Yrket vårdbiträde kräver formellt sett endast grundskolekompetens eller motsvarande utbildning men i praktiken är det svårt att anställning utan gymnasiekompetens.

Vad krävs för att bli legitimerad undersköterska?

Från och med 2033 krävs skyddad yrkestitel för att arbeta som undersköterska. Skyddad yrkestitel ska krävas både i hälso- och sjukvården och i omsorgen, i regioner och kommuner. Är du tillsvidareanställd som undersköterska 2023 får du fortsätta använda titeln enligt förslaget.

Vilken roll har undersköterska?

Arbetsuppgifterna för undersköterskor som arbetar inom hälso- och sjukvård varierar beroende på arbetsplats och erfarenhet. Vanliga arbetsuppgifter är omvårdnad, att ta prover, mäta blodtryck, lägga om sår, assistera vid operation, hantera apparatur, förråd och städning.