:

Vad krävs för att vara en hjälte?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att vara en hjälte?
  2. Vad har en hjälte för egenskaper?
  3. Vem är din hjälte?
  4. Vad är en antihjälte?
  5. Vad kännetecknar en hjälte i vår tid?
  6. Varför finns hjältar?
  7. Hur ser en superhjälte ut?
  8. Vilka 5 frågor behöver besvaras för att få med den röda tråden i en berättelse?

Vad krävs för att vara en hjälte?

För att bli hjälte krävs en exceptionell prestation, säger Ossi Viita, forskningschef på Finlands Idrottsmuseum, som forskat mycket om idrottshjältar. – Inom idrotten innebär det att man ska ha vunnit guld i flera mästerskap och varit helt oslagbar i tävlingssammanhang.

Vad har en hjälte för egenskaper?

De har ofta ett attribut eller en kvalitet som skiljer dem från vanliga människor, vilket gör dem till en hjälte. Ibland är det bra skicklighet, men andra gånger är det en karaktärskvalitet, som mod. Det är viktigt att komma ihåg att klassiska hjältar har något som andra inte har, men är annars lika i sina världar.

Vem är din hjälte?

Inför övningen behöver deltagarna få möjlighet att komma på idéer till vem de vill ha som hjälte. I Min hjälte-mallen finns den röda trådens Vem, Var, Vad, Hur, Mål representerade som frågor att besvara: Namn, Ålder, Favoritkläder, Vem jag är - VEM som är hjälten.

Vad är en antihjälte?

En antihjälte är en central person i litteratur eller film som saknar klassiska hjältekvaliteter men ändå väcker sympati hos läsaren eller publiken. ... Gränsen mellan antihjälte och skurk är därför inte alltid tydlig.

Vad kännetecknar en hjälte i vår tid?

I dagens samhälle förknippar vi ofta ordet hjälte med seriefigurer så som Superman, Fantastic Four och många andra. ... En hjälte skulle under till exempel upplysningen vara en stark man som stod på sina egna ben, sökte utmaningar och ville lösa dem.

Varför finns hjältar?

Hjältar och förebilder har funnits i alla tider och gett oss mod och inspiration. De kan få oss att utmana oss själva och göra saker vi egentligen inte vågar. Hjältar finns överallt – i litteraturen, mytologin, sporten och på film men även i vår vardag. De kan vara påhittade eller fulkomligt verkliga.

Hur ser en superhjälte ut?

Superhjältar kan ha olika superprylar. Det är manicker och maskiner som hjälper hjältarna att till exempel flyga eller fånga superskurkar. Prylarna kan vara allt från små stinkbomber som går att sätta fast i dräkten, till jättestora superfordon. Text och bilder kommer från Boken om superhjältar.

Vilka 5 frågor behöver besvaras för att få med den röda tråden i en berättelse?

Låt deltagarna göra en berättelse om en verklig hjälte - från historien, din vardag eller som du hört om på nyheterna - och berätta om den personen utifrån den röda trådens Vem, Var, Hur, Vad, Mål.