:

Hur mycket tjänar en kontorsassistent?

Innehållsförteckning:

  1. Hur mycket tjänar en kontorsassistent?
  2. Hur mycket tjänar man på kontor?
  3. Vilka grundläggande kunskaper behöver en sekreterare assisten ha?
  4. Vad jobbar man inom administration?
  5. Vad tjänar en office manager?
  6. Vad tjänar en Migrationsassistent?
  7. Hur mycket tjänar sekreterare?
  8. Vad tjänar en Kontorsansvarig?

Hur mycket tjänar en kontorsassistent?

31 700 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer. Till skillnad mot till exempel medianlön som är den lön som ligger i mitten av spannet.

Hur mycket tjänar man på kontor?

En Kontorsassistent i Sverige tjänar i snitt 31 700 kr i månadslön. Lönen för en Kontorsassistent kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar.

Vilka grundläggande kunskaper behöver en sekreterare assisten ha?

För att bli Administratör/sekreterare krävs det grundläggande behörighet ifrån grundskolan. Du kan exempelvis läsa Handels- och administrationsprogrammet som är en yrkesförberedande utbildning. Som Administratör/sekreterare kan det många gånger vara bra att ha kunskap inom språk och ekonomi.

Vad jobbar man inom administration?

Administratörens arbetsuppgifter kan variera från att förbereda ärenden, ta fram information ur databaser, och sammanställa material och delta i utredningar. Andra arbetsuppgifter kan vara administration kring fakturor och ordrar, inköp, kund-, konferens-, och resebokningar.

Vad tjänar en office manager?

Genomsnittlig lön för a office manager är 27 959 kr per månad i Sverige.

Vad tjänar en Migrationsassistent?

Dela

LönAndel
20-21.999 kr22,12 %
22-23.999 kr24,24 %
24-25.999 kr15,34 %
26-27.999 kr9,07 %

Hur mycket tjänar sekreterare?

Marknadslönen 2021 för administrativ assistent ligger mellan 27 000 och 35 000 kronor per månad. Gör sammandrag, referat, protokoll. Formulerar / redigerar och skriver ut brev och affärshandlingar.

Vad tjänar en Kontorsansvarig?

Marknadslönen för platschef (filialchef, kontorschef) ligger 2021 mellan 36 000 och 44 000 kronor per månad vid en lägre svårighetsnivå. Vid en högre svårighetsnivå ligger marknadslönen på 42 000 kronor och uppåt.