:

Vad krävs för att bli fosterfamilj?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för att bli fosterfamilj?
  2. Vilka krav ställs på familjehem?
  3. Vad gäller familjehem?
  4. Vad är en SoL placering?
  5. Vad får man betalt för att vara jourhem?
  6. Varför blir man placerad i familjehem?
  7. Hur rekryterar man familjehem?
  8. Vad är Familjehemsplacering?
  9. Varför hamnar barn i familjehem?

Vad krävs för att bli fosterfamilj?

Om du bedöms som lämplig att vara familjehem gör vi en utredning inför varje placering av ett barn. När barnet har flyttat in hos dig kommer du att få gå grundutbildningen för familjehem, som heter ”Ett hem att växa i”. Om du är intresserad av att bli jourhem gör vi en utredning om ett generellt godkännande.

Vilka krav ställs på familjehem?

För att bli familjehem behöver du vara en trygg vuxen med en stabil och ordnad tillvaro, utrymme, gott om tid och tålamod och att du kan tänka dig att samarbeta med t. ex. socialtjänsten och biologföräldrar. Du får också gärna ha tidigare erfarenhet av barn och/eller ungdomar.

Vad gäller familjehem?

Familjehemmet har regler som gäller mat- och sovtider, fickpengar, läxläsning och fritidsaktiviteter. Man bör vara beredd på att avsätta tid för kontakter med barnets föräldrar, möten med socialtjänsten, hålla reda på tandläkartider, skjutsa till aktiviteter och annat som barnet behöver.

Vad är en SoL placering?

En placering enligt SoL är frivillig och bygger på att föräldrar och i vissa fall barn ger sitt samtycke. LVU är däremot tvingande. Lagen tillämpas när frivilliga insatser inte är möjliga och då det finns risk för barnets hälsa, exempelvis på grund av fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

Vad får man betalt för att vara jourhem?

Arvodet för att ta hand om ett barn ligger i regel på mellan 7 000 och 15 000 kronor per månad. Om barnet har studiebidrag dras den summan från din ersättning, och utöver det måste du betala skatt på all ersättning du får. Om du tar hand om 3 barn är en ersättning på 30 till 45 000/mån skälig.

Varför blir man placerad i familjehem?

Varför familjehem? Det kan finnas många olika orsaker till att barn behöver bo i familjehem. Ofta handlar det om att barnet inte får det stöd det behöver för att må bra och utvecklas. Det kan också handla om att barnet gör saker som kan vara farligt för sig själv eller andra.

Hur rekryterar man familjehem?

Genom regional samverkan mellan kommuner kan rekrytering och utbildning av familjehem effektiviseras. SKR har i samråd med några samverkande kommuners verksamheter tagit fram ett antal framgångsfaktorer som ett stöd till de kommuner som har tankar på att starta upp regional samverkan.

Vad är Familjehemsplacering?

Familjehem, tidigare kallade fosterhem, tar emot barn och unga som av olika anledningar behöver bo i ett annat hem än sitt egna. Familjehemmet ska ge barnet en god vård och se till att barnet får sina behov tillgodosedda – i samverkan med socialtjänst, föräldrar och andra berörda. ...

Varför hamnar barn i familjehem?

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo med sina föräldrar. Anledningen till att ett barn behöver bo i ett annat hem än sitt egna kan bland annat vara att barnets föräldrar brister i omsorgen eller att det finns missförhållanden i hemmet, som till exempel våld eller missbruk. ...