:

Vad krävs för notarie?

Innehållsförteckning:

  1. Vad krävs för notarie?
  2. Hur blir man fiskal?
  3. Vad tjänar man som tingsnotarie?
  4. Har notarie?
  5. Vad gör man när man sitter ting?

Vad krävs för notarie?

För att kunna anställas som notarie krävs:

  • Svenskt medborgarskap.
  • Juristexamen eller jur. kand. examen.

Hur blir man fiskal?

Att bli fiskal är steget efter notarietjänstgöringen. Det är också det första steget på den särskilda domarutbildningen. Du startar med sex månaders provanställning som fiskal vid en hovrätt eller kammarrätt.

Vad tjänar man som tingsnotarie?

57 900 kronor. Medellönen är ett snitt mellan alla personers lön i yrket, alltså summan av alla löner delat med antalet personer.

Har notarie?

Titel på en jurist som under (normalt) två år efter avslutad examen tjänstgör på en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det är också möjligt att förlägga delar av notarietiden på en åklagarkammare. Notariemeritering är ett formellt krav för den som vill bli åklagare, domare eller kronofogde.

Vad gör man när man sitter ting?

Notarietjänstgöringen, också kallad att sitta ting, fullgörs vid underrätt, det vill säga tingsrätt eller förvaltningsrätt, där notarierna bland annat handlägger mål, är protokollförare vid förhandlingar samt har rätt att efter så kallade "ettårsförordnande" sitta som ordförande vid mål av "enklare beskaffenhet" som ...