:

Hur Lönesätta?

Innehållsförteckning:

 1. Hur Lönesätta?
 2. Hur förbereder man sig inför lönesamtal?
 3. Hur funkar lönesamtal?
 4. Hur räknas lönerevision?
 5. Hur fungerar individuell lönesättning?
 6. Hur förbereder man sig till medarbetarsamtal?
 7. Vad ska man tänka på vid ett lönesamtal?

Hur Lönesätta?

I din roll som chef ingår att bedöma och värdera medarbetarnas prestationer, och motivera dem genom lönesättning och andra belöningar. Du ska också kunna kommunicera din bedömning så att medarbetaren förstår vad som ligger till grund för den lön du har satt.

Hur förbereder man sig inför lönesamtal?

Fem tips inför lönesamtalet

 1. Lista dina insatser under året. Du förhandlar bättre om du är förberedd. ...
 2. Det är ett lönesamtal – tänk igenom ditt löneanspråk. Använd Saco Lönesök för att kolla upp ditt marknadslöneläge. ...
 3. Utgå ifrån utvecklingssamtalet. ...
 4. Kom förberedd till ditt lönesamtal. ...
 5. Fråga ditt Sacoförbund.

Hur funkar lönesamtal?

Lönesamtalet utgår ifrån hur dina arbetsuppgifter utvecklas, hur du sköter ditt jobb och vilka resultat som förväntas för att du ska kunna få den löneutveckling som du önskar. Du ska kunna påverka din lön genom att göra ett bra jobb och genom att ta på dig fler eller svårare arbetsuppgifter.

Hur räknas lönerevision?

Löneutrymme (eller lönepott) fördelas vid lönerevision Löneutrymmets storlek brukar anges med en viss procentsiffra, till exempel 2 procent av lönesumman. Med lönesumman menas summan av alla månadslöner för de medlemmar i Unionen som förhandlingen gäller.

Hur fungerar individuell lönesättning?

Individuell lönesättning betyder att det är individuella kriterier - kompetens och prestation - som styr vilken lön medarbetaren får. ... Lönen är ett strategiskt verktyg för dig som chef att styra verksamheten. Men för att verktyget ska kunna fungera behöver chefen rätt stöd, kunskap och förutsättningar att sätta lön.

Hur förbereder man sig till medarbetarsamtal?

Stäm av med din chef I slutet av samtalet bör du och din chef ha en tydlig förståelse för inte bara dina prestationer hittills utan även för framgång framöver. Redogör för sådant du behöver förtydliga, definiera dina mål och diskutera hur du kan utvecklas i framtiden.

Vad ska man tänka på vid ett lönesamtal?

Du och din chef ska träffas för att samtala om din nya lön. Under samtalet ska ni diskutera hur du utför ditt arbete. ... Hur din lön motiveras. Vad du kan göra för att påverka din framtida löneutveckling.