:

Har ässja?

Innehållsförteckning:

  1. Har ässja?
  2. Hur varm är en ässja?
  3. Vad behöver en smed?
  4. Vad behövs för att börja smida?
  5. Vad är Blötjärn?
  6. Vad är Kallsmide?
  7. Hur blir man en smed?
  8. Vilka verktyg använder en smed?
  9. Vad används plattjärn till?
  10. Vad är Bonnjärn?

Har ässja?

En ässja är en öppen härd i vilken nödvändig temperatur för bearbetning av stål kan uppnås. ... Ässjan eldas med stenkol eller träkol och får en forcerad lufttillförsel med hjälp av blåsbälg eller fläkt. Ässjan har en enkel konstruktion men kräver mycket bränsle och är därför oekonomisk.

Hur varm är en ässja?

Järn kan smidas när det är ungefär 7 grader varmt. Då glöder det i en nyans mellan rött och gult. Vid lägre temperaturer är järnet trögt och kan spricka.

Vad behöver en smed?

Smederna använder sig av hammare och olika typer av pressar för att bearbeta materialet maskinellt. De använder också andra maskiner och verktyg såsom valsar och gradsaxar. Smeden utför sitt arbete inom verkstads- och byggnadssmide, stålverk och plåtslagerier. Smeder utför ofta beställningsarbeten.

Vad behövs för att börja smida?

Lär dig smida De allra nödvändigaste materialen du bör ha till din hjälp är bågfil, hammare, en bra fil och ett städ. När du sedan fått in snitsen och vill pröva på svårare metoder finns det oändligt många fler verktyg. En vanlig vedeld duger inte för att kunna smida, värmen bör bli dubbelt så hög.

Vad är Blötjärn?

Ohärdat stål ("blötjärn", "bonnjärn", "plattjärn"). ... Man kan använda hur bra stål som helst, men om härdningen inte är bra, kan det nästan kvitta. Om härdningsgraden är för dålig blir klingan relativt mjuk och har svårt att hålla skärpan.

Vad är Kallsmide?

Det finns två typer av smide; kallsmide och varmsmide. Idag förekommer kallsmide hos plåtslagaren. Generellt så läggs metallstycket på ett städ och med hjälp av hammarslag förändrar man materialets inre struktur och därmed uppnår materialet den form smeden vill ha.

Hur blir man en smed?

Vill du arbeta som smed bör du välja det industritekniska programmet på gymnasiet. Du kan också gå en utbildning inom hantverksprogrammet. Ett bra sätt att bli smed är att börja som lärling och utbilda dig på ett företag. Som smed blir det alltmer nödvändigt att ha europalicens för svetsning.

Vilka verktyg använder en smed?

För smide är generellt städet och hammaren de viktigaste verktygen. Utöver detta finns tänger, huggmejslar, olika ämbar för vatten, handskar, läderförkläde med mera. Ässjan och städet bör placeras mörkt. Det är då lättare att avgöra järnets glödfärg.

Vad används plattjärn till?

Järn är ett ämne som kan användas till många olika grejer som till exempel verktyg och vapen. ... Man kan även legera järn och då bindar man järn med grundämnet kol och på så sätt blir järnet hårdare och mer användbart. Exempel på legeringar är: Täckjärn, Gjutjärn, Stål, Smidesjärn.

Vad är Bonnjärn?

Ohärdat stål ("blötjärn", "bonnjärn", "plattjärn"). ... Man kan använda hur bra stål som helst, men om härdningen inte är bra, kan det nästan kvitta. Om härdningsgraden är för dålig blir klingan relativt mjuk och har svårt att hålla skärpan.