:

Hur många är med i Livets ord?

Innehållsförteckning:

  1. Hur många är med i Livets ord?
  2. Vem är ledare för Livets ord?
  3. Hur fungerar Livets ord?
  4. När bildades Livets ord?
  5. Vad tror man på i Livets ord?
  6. Vad är speciellt med Livets ord?
  7. Var bor Ulf Ekman idag?
  8. Vad tycker Livets ord?
  9. Vad händer efter döden enligt Livets ord?
  10. Vad händer efter döden enligt kristen tro?

Hur många är med i Livets ord?

Församlingen, vars verksamhet är organiserad i form av en stiftelse, är med sina omkring 3 300 medlemmar (2012) den mest tongivande aktören i samarbetsorganisationen Trosrörelsen i Sverige och den nästa största frikyrkoförsamlingen i Sverige. Dotterförsamlingar finns i Jönköping (2000) och Göteborg (2001).

Vem är ledare för Livets ord?

Ulf Ekman

Yrke/uppdragFörfattare Präst, Svenska kyrkan () Pastor, Livets Ord ()
Känd förGrundare och ledare av församlingen Livets Ord ()
KyrkosamfundKatolska kyrkan (2014-) Livets Ord () Svenska kyrkan ()
MakaBirgitta Ekman
Webbplats

Hur fungerar Livets ord?

År 1983 grundades Livets Ord i Uppsala. Från början fanns det bara runt 20 medlemmar men det har ökat kraftigt de senaste åren. Varje söndag samlas runt 2 000 personer och på sommarkonferensen kan det samlas upp emot 8 000 församlingsmedlemmar. Livets Ord menar att man ska följa Jesus och Gud till punkt och pricka.

När bildades Livets ord?

, Uppsala, Sweden Livets Ord/Founded

Vad tror man på i Livets ord?

Livets Ord menar att om man verkligen tror på Gud så ska han ge en allt man önskar och ber om. Svenska kyrkan säger att Gud kan ge fyra svar på en bön eller en fråga: ”Ja”, ”Nej”, ”Kanske” eller ”Vänta och du får se”. Med det sista så blir det kanske inte som man har tänkt sig från början men Gud ger en någon bättre.

Vad är speciellt med Livets ord?

Livets Ord använder ofta namnen Trosrörelsen eller Trosförkunnelsen om sig själva. De som är medlemmar i Livets Ord säger att det är ett mer känslomässigt engagerat engagemang och att man tillåter Gud att värka, då finner man värme, frid och glädje.

Var bor Ulf Ekman idag?

Ulf Gunnar Ekman bor i en lägenhet i Innerstaden, Uppsala med telefonnummer 08-420 552 55. Han bor tillsammans med Birgitta Ekman. Hans födelsedag är den 7 december och hans namnsdag är den 11 april. Hans lägenhet är värderad till ca kr.

Vad tycker Livets ord?

Livets Ord tycker att det är enormt viktigt att ha den rätta tron. Det innebär för dem att man erkänner Jesus Kristus som sin frälsare och att han dog på korset för våra synders skull. Den som har den rätta tron ska vandra med Gud och den personen kommer till himlen efter döden.

Vad händer efter döden enligt Livets ord?

Livets Ord tycker att det är enormt viktigt att ha den rätta tron. Det innebär för dem att man erkänner Jesus Kristus som sin frälsare och att han dog på korset för våra synders skull. Den som har den rätta tron ska vandra med Gud och den personen kommer till himlen efter döden.

Vad händer efter döden enligt kristen tro?

Inom kristendomen uppstod tidigt en teologi (religiös lära) som utgår från att det finns ett evigt liv i himlen eller i helvetet som väntar efter döden, beroende på hur syndfull hen varit under sitt liv. Alla troende kommer dömas under den yttersta dagen (domedagen). De goda ska då skiljas från de onda.