:

Vad händer om man blir dömd för penningtvätt?

Innehållsförteckning:

  1. Vad händer om man blir dömd för penningtvätt?
  2. Vad får man för straff för penningtvätt?
  3. Vad är ringa penningtvätt?
  4. Kan man ta lån om man är dömd?
  5. Vad betyder grov Näringspenningtvätt?
  6. Vad räknas som grov penningtvätt?

Vad händer om man blir dömd för penningtvätt?

Straffskalan för penningtvättsbrott eller så kallad näringspenningtvätt är fängelse i högst två år. Straffskalan för grovt penningtvättsbrott eller näringspenningtvätt, grovt brott, är fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

Vad får man för straff för penningtvätt?

Straffet är fängelse i högst två år. ... Är brottet ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till samma straff döms den som i annat fall än som anges i första stycket medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i sådant syfte som anges i 3 §.

Vad är ringa penningtvätt?

När det gäller ringa näringspenningtvätt ställs inget krav på att åtgärden ska ha varit vidtagen inom ramen för näringsverksamhet eller annan verksamhet. En person kan begå ringa brott även när det rör sig om en enstaka transaktion och utan att den har skett inom någon form av verksamhet.

Kan man ta lån om man är dömd?

Det korta svaret är att dina chanser att få lån inte påverkas. I belastningsregistret registreras bland annat uppgifter om den som genom dom, beslut eller strafföreläggande har ålagts påföljd för ett brott (3 § lagen om belastningsregister). I lagen regleras det vem som har rätt att begära ut uppgifter från registret.

Vad betyder grov Näringspenningtvätt?

Någon som, i näringsverksamhet eller som led i en verksamhet som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, medverkar till en åtgärd som skäligen kan antas vara vidtagen i penningtvättssyfte kan dömas för närningspenningtvätt.

Vad räknas som grov penningtvätt?

- Att vara åtalad för grovt penningtvättsbrott innebär att åklagaren valt att gå till domstol med ett misstanken mot en person som försökt dölja pengar eller egendom från brottslig verksamhet eller hjälpt någon att få denna brottsliga egendom.