:

Vilka fyra grupper av lagar finns i brottsbalken?

Innehållsförteckning:

 1. Vilka fyra grupper av lagar finns i brottsbalken?
 2. Vilken lag beskriver vilka påföljder som finns i Sverige?
 3. Vad ingår i brottsbalken?
 4. Vilka typer av brott regleras i brottsbalken?
 5. Vilka är de vanligaste straffen i Sverige?

Vilka fyra grupper av lagar finns i brottsbalken?

Första avdelningen

 • 1 kap. Om brott och brottspåföljder.
 • 2 kap. Om tillämpligheten av svensk lag.
 • 3 kap. Om brott mot liv och hälsa.
 • 4 kap. Om brott mot frihet och frid.
 • 5 kap. Om ärekränkning.
 • 6 kap. Om sexualbrott.
 • 7 kap. Om brott mot familj.
 • 8 kap. Om stöld, rån och andra tillgreppsbrott.

Vilken lag beskriver vilka påföljder som finns i Sverige?

Straffrätten tydliggör vad en brottslig handling innebär och vilka påföljder det finns. Den viktigaste lagen inom straffrätten heter Brottsbalken (den förkortas BrB). I Brottsbalken tydliggörs vad ett brott är och även vad straffen böter och fängelse innebär.

Vad ingår i brottsbalken?

Brottsbalken (BrB) innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, t. ex. våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Utöver brottsbalken finns flera andra strafflagar, som till exempel narkotikastrafflagen och miljöbalken.

Vilka typer av brott regleras i brottsbalken?

Brottsbalken (BrB) innehåller den viktigaste straffrättsliga lagstiftningen, t. ex. våldsbrott, förmögenhetsbrott och sexualbrott. Utöver brottsbalken finns flera andra strafflagar, som till exempel narkotikastrafflagen och miljöbalken.

Vilka är de vanligaste straffen i Sverige?

De påföljder för brott som används i svensk rätt är enligt 1 1kap. 3 § brottsbalken straffen böter och fängelse samt villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård. Fängelse är att anse som ett svårare straff än böter, villkorlig dom och skyddstillsyn.