:

Kan jag se mitt brottsregister?

Innehållsförteckning:

  1. Kan jag se mitt brottsregister?
  2. Finns med i belastningsregistret?
  3. Kan man se sitt belastningsregister online?
  4. Finns LOB med i belastningsregistret?
  5. Vilka brott syns i registerutdrag?
  6. Vad syns i ett belastningsregister?
  7. Hur lång tid tar det att få utdrag ur belastningsregistret?

Kan jag se mitt brottsregister?

Via Bakgrundskollen.se får du en inblick i ett utdrag från brottsregistret. Det är en bakgrundskontroll som hämtar eventuella domar från Sveriges alla domstolar. På så sätt kan du beställa ett så kallat brottsregister.

Finns med i belastningsregistret?

I belastningsregistret står endast vilka brott man dömts till. Det står alltså inte något om man är eller har varit misstänkt för ett brott. ... I belastningsregistret finns ingen bakomliggande information om brottsrubriceringarna utan endast vilken dom eller strafföreläggande som utfärdats mot dig.

Kan man se sitt belastningsregister online?

Idag finns det ingen möjlighet att begära utdrag från polisens belastningsregister online. Myndigheten har sina rutiner och tillvägagångssätt och i dagsläget innebär det att utdraget skickas till dig som sökare per post efter att du fyllt i korrekt blankett och skickat in.

Finns LOB med i belastningsregistret?

Ett omhändertagande enligt LOB syns inte i belastningsregistret (3 § lag om belastningsregister motsatsvis). ... Ett omhändertagande enligt LOB kan alltså eventuellt påverka möjligheten att fortsatt inneha körkort och möjligheten att få körkortstillstånd, men syns inte i belastningsregistret.

Vilka brott syns i registerutdrag?

De brott som syns i ett begränsat utdrag ur belastningsregistret är samtliga sexualbrott och barnpornografibrott samt även uppgifter om mord, dråp, grov misshandel, människorov, människohandel, grovt rån och olaga tvång.

Vad syns i ett belastningsregister?

Belastningsregistret och misstankeregistret innehåller uppgifter om du är skäligen misstänkt eller har fått påföljder för brott. Du begär utdrag ur belastningsregistret om du till exempel ska arbeta med barn inom skola, förskola eller LSS-verksamhet.

Hur lång tid tar det att få utdrag ur belastningsregistret?

Vid beställning av registerutdrag från Sveriges domstolar tar det som mest två arbetsdagar innan vi får svar på om personen förekommer i Sveriges domstolshandlingar eller ej. Ett utdrag ur belastningsregiret tar vanligtvis 5-10 vardagar att svar på, dock varierar detta beroende på Polisens belastning.