:

Vad är BUP mottagning?

Innehållsförteckning:

  1. Vad är BUP mottagning?
  2. När ska man ringa BUP akuten?
  3. Vem kan skicka remiss till BUP?
  4. Vilka åldrar BUP?
  5. Vad gör läkare på BUP?
  6. Vad är socialtjänsten till för?
  7. Vad gör en arbetsterapeut på BUP?
  8. När BUP inte hjälper till?
  9. Kan socialtjänsten remittera till BUP?
  10. Kan UMO skicka remiss?

Vad är BUP mottagning?

Bup är till för dig som mår psykiskt dåligt. De som jobbar där kan hjälpa dig att må och funka bättre. De kan också göra utredningar för att ta reda på varför du mår dåligt och vilken hjälp du behöver. På bup kan du till exempel få hjälp om du har svår ångest, skadar dig själv eller har en depression.

När ska man ringa BUP akuten?

Varför kommer man till BUP Akuten? Ungdomar som kommer till oss har stark akut ångest eller långvarig nedstämdhet som blivit ohållbar. De kan ha gjort självmordsförsök, eller hotat att göra det, eller allvarligt skadat sig själva.

Vem kan skicka remiss till BUP?

Den som i sin profession träffar ett barn eller ungdom upp till 18 år kan skriva remiss till BUP.

Vilka åldrar BUP?

BUP erbjuder specialiserad vård och behandling. Vi tar emot barn och unga upp till 18 år med svår eller akut psykiatrisk problematik.

Vad gör läkare på BUP?

När du gör en utredning hos BUP eller BUMM kommer du att få träffa en läkare. Hon/han är specialutbildad för att arbeta med barn, och är expert på att känna igen tecken på AST, adhd och Tourettes. Ibland kan läkaren behöva undersöka din kropp, och hur du rör dig.

Vad är socialtjänsten till för?

Socialtjänsten finns i alla kommuner. Där arbetar socionomer med särskild kunskap om barns behov, som ska se till att alla barn får växa upp tryggt. I praktiken kan det handla om att stötta familjer där någon av föräldrarna mår psykiskt dåligt eller har ett missbruk.

Vad gör en arbetsterapeut på BUP?

Arbetsterapeuten hjälper dig om du känner att du har svårt att klara av vardagen på egen hand. Hon/han ger förslag på förändringar och hjälpmedel för skolan, hemmet och fritiden som gör det dagliga livet lättare.

När BUP inte hjälper till?

Om inte kan ni vända er till någon annan BUP mottagning om det finns där ni bor. Ni kan gå till vilken BUP mottagning ni vill eller att ni tar kontakt med en vårdcentral där du bor. De brukar ha egna behandlingsalternativ eller kan hjälpa dig med att komma till BUP igen. Du nämner också Ungdomsmottagning.

Kan socialtjänsten remittera till BUP?

Socialtjänsten kan vid behov remittera till BUP. Vid akut skyddsbehov av barn och ungdomar utanför kontorstid kontakta 112 eller socialjouren.

Kan UMO skicka remiss?

Om ingen på din skola kan skriva en remiss ska det gå bra att du själv och en förälder eller annan vårdnadshavare kontaktar BUP direkt. Du kan också få en remiss från en vårdcentral eller en Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning.