:

Kan man studera och få a-kassa?

Innehållsförteckning:

  1. Kan man studera och få a-kassa?
  2. Kan man få a-kassa under studieuppehåll?
  3. Kan man få a-kassa på sommarlovet?
  4. Kan man få a-kassa efter examen?
  5. Får man studera när man är arbetslös?
  6. Hur beräknas a-kassa efter studier?
  7. Vilken a-kassa student?
  8. När kan man ta ut a-kassa?
  9. Kan man få a-kassa efter gymnasiet?
  10. Vilka bidrag kan man få när man studerar?

Kan man studera och få a-kassa?

För att man ska ha rätt till ersättning måste man kunna söka och ta heltidsarbete och därför får man i de flesta fall inte studera. A-kassan kan alltså inte användas som ett alternativ till CSN, men vi kan i vissa fall bevilja att man kombinerar studier med a-kassa.

Kan man få a-kassa under studieuppehåll?

Man kan inte få a-kassa när man har studieuppehåll, eftersom studierna då inte är avslutade. Det har ingen betydelse om uppehållet är långt eller kort. Därför är det inte möjligt att ersättning under sommarlovet.

Kan man få a-kassa på sommarlovet?

Nej, du måste ha avslutat dina studier helt. Ska du fortsätta att studera efter ett lov, får vi inte betala ut ersättning till dig. Försök istället att sommarjobba på lovet så att du får en bra ersättning den dag du är helt klar med studierna.

Kan man få a-kassa efter examen?

Att nyutexaminerade inte kan få ersättning från a-kassan om de inte hittar ett jobb efter examen är en vanlig uppfattning, men den stämmer inte riktigt. För att vara berättigad till a-kassa behöver man under den senaste tolvmånadersperioden ha arbetat minst sex månader, minst 60 timmar per kalendermånad.

Får man studera när man är arbetslös?

Du kan studera med stöd från Arbetsförmedlingen om du behöver det för att komma närmare ett jobb. Det kan till exempel handla om studier med aktivitetsstöd, utvecklingsersättning eller etableringsersättning. Det är Arbetsförmedlingen som bedömer om du behöver studera med ersättning från Arbetsförmedlingen.

Hur beräknas a-kassa efter studier?

Har du varit medlem i en a-kassa minst tolv månader baseras din ersättning i stället på din tidigare inkomst i kombination med hur mycket du jobbat under ramtiden för arbetsvillkoret. Fram till 2023 är den högsta ersättningen 1 200 kronor per dag.

Vilken a-kassa student?

Vi är a-kassan för dig För dig som studerar på högskola och universitet är vi den a-kassa du ska vara med i. Man ska sikta på minst 180 högskolepoäng för att kunna gå med. Medlemsavgiften på 130 kr/mån är din försäkringspremie och samma för alla. Vi betalar ut ersättning om du är arbetslös.

När kan man ta ut a-kassa?

Du behöver uppfylla ett av följande villkor: Du har jobbat i minst 6 månader med minst 60 timmar per kalendermånad under det senaste året. Du har jobbat i minst 420 timmar under 6 sammanhängande månader, med minst 40 timmar i var och en av de 6 månaderna under det senaste året.

Kan man få a-kassa efter gymnasiet?

Men vänta med att göra det tills första dagen efter att din utbildningen är klar. Det är viktigt att alla som inte har något arbete skriver in sig den första dagen som arbetslös. Då kan du få a-kassa från den allra första dagen som arbetslös. Du behåller också din sjukpenningsgrundade inkomst, SGI.

Vilka bidrag kan man få när man studerar?

I termen studiehjälp ingår tre olika bidrag: studiebidrag, extra tillägg och inackorderingstillägg. Du kan få studiehjälp om du är mellan 16 och 20 år och studerar på heltid på gymnasiet, komvux eller folkhögskola. Är du svensk medborgare behöver du inte ansöka om studiebidraget, utan du kommer att det automatiskt.