:

Vad kostar sjukresa med taxi?

Innehållsförteckning:

 1. Vad kostar sjukresa med taxi?
 2. Kan man ta Sjukresa på faktura?
 3. Vad betalar man för sjukresor?
 4. Vad gäller för sjukresor?
 5. Vad kostar sjuktransport Västra Götaland?
 6. Vad kostar en sjukresa i Västernorrland?
 7. Vilka får sjukresor?
 8. Vem skriver intyg för sjukresa?
 9. Vad kostar Sjukresa Skåne?
 10. Hur bokas en sjukresa?

Vad kostar sjukresa med taxi?

En sjukresa med taxi kostar upp till 140 kronor per enkelresa. En kort resa kan kosta mindre. Egenavgiften för resan faktureras i efterhand. Har du rest med en privat taxi ansöker du om ersättning i efterhand för dina utlägg.

Kan man ta Sjukresa på faktura?

Faktura eller e-faktura Alla patienter som reser med sjukresekort får i efterhand en faktura med egenavgifterna för dennes sjukresor. Fakturan skickas hem till patientens folkbokföringsadress. Patienten kan välja att istället betala med e-faktura och kan då få fakturan till sin internetbank.

Vad betalar man för sjukresor?

Gör du en sjukresa med din egen bil får du 17 kronor per mil i ersättning. Egenavgiften för en resa med egen bil är upp till 50 kronor per enkelresa. Den betalar du genom att summan för egenavgiften dras av från beloppet du ska få tillbaka.

Vad gäller för sjukresor?

Du kan ansöka om ersättning för de kostnader du har haft för resor mellan ditt hem och exempelvis en vårdcentral, tandläkare eller ett sjukhus. Det gäller endast resor som du gjort på grund av din sjukdom eller förlossning. Du måste alltid betala en del av resan själv, den så kallade egenavgiften.

Vad kostar sjuktransport Västra Götaland?

Kostnaden för att resa med liggande sjuktransport är egenavgiften på125 kronor per enkel resa. Alla resor med liggande sjukresa beställs via Sjukvårdens larmcentral, telefon 031-703 13 08.

Vad kostar en sjukresa i Västernorrland?

Sjukresa ska beställas mellan kl 7.00 – 17.00 senast 2 vardagar innan du ska resa. Kostnaden är max 200 kronor per enkelresa och det finns ett högkostnadsskydd.

Vilka får sjukresor?

Om du inte kan resa med allmän kollektivtrafik till vården, till exempel med buss och tunnelbana, kan du ha rätt att bli beviljad sjukresa med taxi, rullstolstaxi eller egen bil. Det är alltid det medicinska behovet som styr om du har rätt till sjukresa och det är den som ger dig vård som bestämmer.

Vem skriver intyg för sjukresa?

Det är patientens aktuella medicinska hälsotillstånd som avgör om patienten kan åka med kollektivtrafiken, sjukresebuss Ronden eller inte. Detta gäller även vid resa på grund av akut vårdbehov. Intyget ska utfärdas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som träffat patienten.

Vad kostar Sjukresa Skåne?

Sjukresa med serviceresefordon Oavsett hur du reser betalar du alltid en egenavgift. Du betalar utifrån hur långt du ska resa. Men som mest betalar du 136 kronor per enkel resa.

Hur bokas en sjukresa?

Vid en beställning av en sjukresa ska du meddela följande:

 1. ditt sjukresekortsnummer.
 2. vilken dag och tid du ska resa.
 3. mellan vilka adresser du ska resa (vilket sjukresetillstånd som ska användas)
 4. hur många det är som ska resa.
 5. övriga resevillkor, till exempel hjälpmedel, trappklättrare och meddelande till föraren.