:

Var sitter slemhinnorna i näsan?

Innehållsförteckning:

  1. Var sitter slemhinnorna i näsan?
  2. Var sitter Polyperna i näsan?
  3. Vad finns i näsan?
  4. Är det ben i näsan?
  5. Var ur näsan?
  6. Var från näsan?
  7. Hur vet man om man har polyper i näsan?
  8. Hur vanligt är Näspolyper?
  9. Vad skyddar näshålan mot?

Var sitter slemhinnorna i näsan?

I vardera näsborren finns tre näsmusslor (Conchae), som är benplattor beklädda med en slemhinna. Dessa består av hålrum kopplade till vener, vilket bidrar till uppvärmningen av inandningsluften. Vid inandning strömmar samtidigt luften över näsmuskler i näshåligheten, vilka dirigerar luften i riktning mot nästaket.

Var sitter Polyperna i näsan?

En näspolyp växer ner i näsgångarna från bihålorna. Polyperna sitter oftast så långt in i näsan att du inte kan se dem själv. Du kan ha en eller flera polyper och de kan vara olika stora. Näspolyper är ovanliga hos barn.

Vad finns i näsan?

Näsan har en viktig uppgift när det gäller att värma upp, anfukta och filtrera inan- dad luft. För att på så effektivt sätt som möjligt kunna klara av dessa uppgifter behöver den inandade luften bli turbu- lent.

Är det ben i näsan?

Näsan består av näsbenet och brosk, till exempel nässkiljeväggen som sitter mellan näsborrarna. Ett brutet näsben orsakar en blödning i nässkiljeväggen och leder ofta till att näsan blir sned. Du kan ibland behöva opereras. Vanliga orsaker till skador på näsan är till exempel cykelolyckor, idrottsskador och misshandel.

Var ur näsan?

Om rinnsnuvan beror på en förkylning kan du tillfälligt använda avsvällande nässpray. Om du har rinnande näsa på grund av allergi kan du läsa mer om vad du kan göra vid allergi här. Vid långvarig rinnsnuva som inte beror på allergi eller en pågående infektion behöver du tänka mer långsiktigt på vad du kan göra.

Var från näsan?

När du är förkyld svullnar slemhinnorna i näsan och bihålorna och det bildas slem och vätska, snor. Snoret behöver rinna ut via gången till näsan men om slemhinnorna är mycket svullna går det inte och slemmet och vätskan blir kvar i bihålorna. Då kan det bildas en bakterieinflammation och besvären blir värre.

Hur vet man om man har polyper i näsan?

Det mest framträdande symtomet vid uttalad näspolypos är nästäppa. Patienterna kan även beskriva tryckkänsla över bihålor, nedsättning av luktsinne och ibland huvudvärk. Andra symtom som kan förekomma är sekretion och postnasal snuva. Hos cirka 1/3 av patienterna föreligger också astma.

Hur vanligt är Näspolyper?

Det är sällan som barn drabbas och näspolyper är vanligare hos män än vad de är hos kvinnor. Ungefär 2 % av befolkningen får någon gång åkomman och den exakta orsaken är i nuläget inte känd. Det är en kronisk slemhinnesjukdom som inte kan botas men som kan kontrolleras med hjälp av rätt behandling.

Vad skyddar näshålan mot?

Slemmet fångar också upp mikroorganismer och partiklar som lyckats ta sig förbi näshåren. Att luften fuktas, värms upp och rensas är viktigt för att skydda lungorna mot infektioner, nedkylning och uttorkning.