:

Var finns blåklocka?

Innehållsförteckning:

  1. Var finns blåklocka?
  2. Hur sår man stor blåklocka?
  3. När så blåklocka?
  4. Vad gör Blåklockan?
  5. Var växer liten blåklocka?
  6. Får man plocka blåklocka?
  7. När blommar stor blåklocka?
  8. Hur förökar sig stora blåklockor?
  9. När växer blåklocka?
  10. Hur sprider sig Blåklockan?

Var finns blåklocka?

Snabbfakta blåklocka Släktet med blåklockor har omkring 300 arter, varav tio finns i Sverige. Kan odlas på flera sätt, i allt från rabatter till krukor och bakonglådor. Växer i norra, tempererade områden och vanlig i hela Europa och mindre Asien. De flesta sorterna är fleråriga, men det finns de som odlas som ettåriga.

Hur sår man stor blåklocka?

Att så och odla blåklocka Om du sår blåklockor tidig vår kommer de flesta sorter inte att blomma första säsongen utan du får njuta av den gröna plantan tills blomningen drar igång säsongen därpå. Bäst är att så fröna i krukor på hösten som får stå ute under vintern.

När så blåklocka?

Antal:

Portionsmängd:750 frö
Såtid:feb-sep
Grotid:1-3 mån
Blomtid/Skördetid:juni-juli
Årighet:Flerårig

Vad gör Blåklockan?

Beskrivning. Första året blommar inte liten blåklocka, utan den bygger upp sitt näringsarbete genom det underjordiska, mångåriga grensystem, varifrån de blommande och fruktsättande skotten ska utvecklas. På dessa skott finns endast små och smala blad, eftersom deras huvuduppgift inte är näringsarbetet.

Var växer liten blåklocka?

Liten blåklocka är vanlig i hela landet. Vanlig på torra öppna, ogödslade marker i större delen av Sverige och är en karaktärsart i det i gamla odlingslandskapet. Liten blåklocka förekommer även i fjällen, främst i kalkrika områden, på klippor mm, då ofta med enstaka stora blommor på varje planta.

Får man plocka blåklocka?

Fridlysta växter som blåsippor och orkidéer får man inte heller plocka. Smörblommor, vallmo, baldersbrå, johannesört, lupiner, rölleka och blåklockor hör till de mest uppskattade fynden. Men också växter som ibland kallas ogräs kan platsa, till exempel hundkex, vildmorot, mjölkört (rallarros), renfana och kirskål.

När blommar stor blåklocka?

Den stora blåklockan kan bli mellan cm hög. Dess klockliknande, vanligen blå blommor, kan bli 3,5 centimeter långa och sitter i glesa klasar på upprätta stjälkar. Blomningen inträffar under högsommaren.

Hur förökar sig stora blåklockor?

Blommor för naturtomt, äng, rabatt och kruka. Det finns ett- och tvååriga sorter av blåklockor men flertalet är perenna, alltså fleråriga. De flesta frösår sig villigt, vilket gör att vi inte tänker så noga på hur deras växtcykel ser ut – de kommer tillbaka år efter år i vilket fall som helst.

När växer blåklocka?

Det är en späd, flerårig ört (normalt cirka 2 dm) som den växer i glesa tuvor med veka uppstigande stjälkar med hängande klockformade blåa blommor, sällsynt kan den ha vita eller ljusblå blommor. Bladrosetterna med spadformade blad är karakteristiska men oansenliga. Liten blåklocka blommar från juli till september.

Hur sprider sig Blåklockan?

Blommor för naturtomt, äng, rabatt och kruka. Det finns ett- och tvååriga sorter av blåklockor men flertalet är perenna, alltså fleråriga. De flesta frösår sig villigt, vilket gör att vi inte tänker så noga på hur deras växtcykel ser ut – de kommer tillbaka år efter år i vilket fall som helst.