:

Finns det kräftor i Östersjön?

Innehållsförteckning:

 1. Finns det kräftor i Östersjön?
 2. Vad ingår i Östersjön?
 3. Vilka orsaker medför att Östersjön är ett känsligt innanhav?
 4. Hur var Östersjön förr?
 5. Vad var speciellt med Östersjön för 10 000 år sedan?
 6. Vad heter havet i Sverige?
 7. Vilka växter finns i Östersjön?

Finns det kräftor i Östersjön?

Klotkräftor hittar man längs västkusten till södra Östersjön på grunda sandiga mjuka bottnar. Man kan ibland hitta dem under små stenar.

Vad ingår i Östersjön?

Östersjön är också ett isolerat hav som endast förbinds med Nordsjön via Öresund och de danska sunden. Det beräknas ta omkring 30 år för allt vatten i Östersjön att bytas ut. Östersjön består av – från norr till söder: Bottenviken, Bottenhavet, Finska viken, Rigabukten och det som kallas för egentliga Östersjön.

Vilka orsaker medför att Östersjön är ett känsligt innanhav?

Det finns inte så många olika arter av växter och djur i Östersjön, och den främsta orsaken är Östersjöns bräckta vatten med låg salthalt, som innebär en stressfaktor för de organismer som vill leva där. Däremot har det bräckta vattnet gjort att det finns en unik blandning av söt- och saltvattensarter.

Hur var Östersjön förr?

När isen efter den senaste istiden smälte och drog sig tillbaka bildades en stor smältvattensjö. Detta var det första förstadiet till Östersjön. Den Baltiska issjön växte fram under nästan tretusen år. När iskanten hade dragit sig tillbaka till Mellansverige trängde vattnet igenom vid berget Billingens nordspets.

Vad var speciellt med Östersjön för 10 000 år sedan?

Ancylussjön - en insjö på nytt Bilden visar hur det såg ut för ca 10 500 år sedan. Landhöjningen stängde slutligen sundet i Mellansverige helt och hållet. Nu blev Östersjön åter en uppdämd insjö. Vatten från de smältande inlandsisarna gjorde att vattenytan steg i världshaven.

Vad heter havet i Sverige?

De havsområden som omger Sverige har enligt Svenskt Vattenarkiv (SMHI) följande namn: Östersjön består av Bottniska viken, Finska viken, Rigabukten och Egentliga Östersjön. Bottniska viken består av Bottenviken, Bottenhavet, norra Ålands hav och norra Skärgårdshavet.

Vilka växter finns i Östersjön?

Växter och djur i våra hav

 • Ålgräs.
 • Blåstång.
 • Fjäderslick.
 • Blåmussla.
 • Gråsäl.
 • Tångsnälla.
 • Torsk.
 • Slät havstulpan.