:

Vilken kommun ligger Järna i?

Innehållsförteckning:

  1. Vilken kommun ligger Järna i?
  2. I vilket landskap ligger Södertälje?
  3. Hur stort är Järna?
  4. Vilken region hör Södertälje till?
  5. Hur stort är Södertälje?
  6. Hur många bor i Järna 2021?
  7. Är Södertälje Stockholm?
  8. När blev Södertälje stad?
  9. Vilken region tillhör Helsingborg?

Vilken kommun ligger Järna i?

Södertälje Municipality Järna/Municipalities

I vilket landskap ligger Södertälje?

Södertälje

Södertälje
Tälje, Telge
LandskapSödermanland
LänStockholms län
KommunerSödertälje kommun, Salems kommun

Hur stort är Järna?

3,93 km² Järna/Area

Vilken region hör Södertälje till?

Södertälje kommun (uttal (info)) är en kommun i Stockholms län. Centralort är Södertälje. Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Södermanland med Mälaren i norr och Östersjön (Svärdsfjärden, Himmerfjärden och Järnafjärden) i öster; dessa förbinds av Södertälje kanal.

Hur stort är Södertälje?

25,84 km² Södertälje/Area

Hur många bor i Järna 2021?

Befolkningsutveckling

Befolkningsutvecklingen i Järna
20005 796
20056 284
20106 377
20156 038

Är Södertälje Stockholm?

Södertälje kommun (uttal (info)) är en kommun i Stockholms län. Centralort är Södertälje. Kommunen är belägen i de norra delarna av landskapet Södermanland med Mälaren i norr och Östersjön (Svärdsfjärden, Himmerfjärden och Järnafjärden) i öster; dessa förbinds av Södertälje kanal.

När blev Södertälje stad?

Stadsprivilegier kan beläggas först under 1300-talet (senast 1386, då bl. a. stadsrätt omnämns). Södertäljes första storhetstid inföll under decennierna kring 1600, då Karl IX gynnade stadens utrikeshandel.

Vilken region tillhör Helsingborg?

Helsingborg (uttal (info)) är centralort i Helsingborgs kommun och ligger i nordvästra Skåne län.