:

Vad innebär Tandförsäkring?

Innehållsförteckning:

 1. Vad innebär Tandförsäkring?
 2. Vilken Tandförsäkring är bäst?
 3. Är det bra med Tandvårdsförsäkring?
 4. Hur mycket täcker Försäkringskassan tandvård?
 5. Vad ingår i tandvårdsförsäkringen?
 6. Kan man försäkra tänder?
 7. Vad ingår i en tandvårdsförsäkring?
 8. Vilka tänder får man ersättning för?
 9. Är det värt att ha frisktandvård?
 10. Vad kostar tandläkarbesök för pensionär?

Vad innebär Tandförsäkring?

Med Hela Tandvårdsförsäkring får du snabbt och enkelt ersättning för dina tandläkarkostnader upp till ett årligt maxbelopp. Tandläkare väljer du själv - privat eller inom Folktandvården.

Vilken Tandförsäkring är bäst?

PLATINA FÖRSÄKRING: Vårt bästa erbjudande för dig som vill ha extra säkerhet. 23-69 år. Täcker behandlingar upp till kr 40 000 per år. Kr 750 självrisk per skada.

Är det bra med Tandvårdsförsäkring?

Det finns dock vissa behandlingar som du inte kan få ersättning för, såsom vissa kirurgiska ingrepp, implantat med mera. Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte i abonnemangstandvård. Därför är det bra att ha en försäkring som täcker den typen av utgifter för tandvård.

Hur mycket täcker Försäkringskassan tandvård?

Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan: Från och med det år du fyller 24 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år. Från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år. Från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Vad ingår i tandvårdsförsäkringen?

Undersökningar, personligt egenvårdsprogram, akuttandvård, hjälp och råd på distans via Folktandvården Online, lagningar, specialisttandvård, kirurgi och andra behandlingar – det mesta ingår. Det är enkelt att skaffa Frisktandvård!

Kan man försäkra tänder?

Tandvård som du kan behöva efter en olycka eller en arbetsskada ingår inte i abonnemangstandvård. Det är bra att ha en försäkring som täcker den typen av utgifter för tandvård.

Vad ingår i en tandvårdsförsäkring?

När du lämnar den avgiftsfria tandvården kan du teckna avtal om Frisktandvård. Undersökningar, personligt egenvårdsprogram, akuttandvård, hjälp och råd på distans via Folktandvården Online, lagningar, specialisttandvård, kirurgi och andra behandlingar – det mesta ingår.

Vilka tänder får man ersättning för?

Ändrade regler i försäkringskassan efter .

 • Implantat i regio 6 ersätts fullt ut om alla tänder efter tand nummer 5 saknas.
 • Om tand nummer 7 finns bakom tand nummer 6 ersätts Implantat delvis.
 • Konventionella kronor på tand nummer 7 ersätts nu fullt ut.

Är det värt att ha frisktandvård?

Fördelen med frisktandvård anses vara att patienten får veta vad kostnaderna för tandvården blir den närmaste tiden, medan nackdelen är risk för underbehandling, det vill säga att det lappas och lagas i stället för att en mer långsiktig behandling utförs.

Vad kostar tandläkarbesök för pensionär?

Behöver du mycket tandvård gäller det vanliga högkostnadsskyddet för hälso- och sjukvård. Det betyder att vården kostar högst 1 150 kronor under ett år. För personer som är 85 år och äldre är sådan tandvård avgiftsfri.