:

Vad beror hål i ozonlagret?

Innehållsförteckning:

  1. Vad beror hål i ozonlagret?
  2. Vad hände med ozonhålet?
  3. Hur vet man hur stort ozonhålet är?
  4. När kom ozonlagret?
  5. Vad är problemet med ozonlagret?

Vad beror hål i ozonlagret?

Hålet, som egentligen är en förtunning av ozonskiktet, uppträder säsongsvis över polartrakterna, främst Antarktis, då mängden ozon där reduceras kraftigt till följd av den höga halten klor som i sin tur orsakas av utsläpp av freoner (CFC).

Vad hände med ozonhålet?

I oktober uppmättes det minsta hålet sen 1985. Ozonhålet när det var som störst i år, den 8 september. När ozonlagret tunnas ut släpps mer skadlig UV-strålning igenom och det blir farligare att sola. Det enda ozonhålet vi har i dag uppstår ovanför Antarktis under vintern och våren på det södra halvklotet.

Hur vet man hur stort ozonhålet är?

På grund av bland annat mänsklig aktivitet så tunnades ozonskiktet ut väsentligt under de sista årtiondena på 1900-talet. När ett område visar ett totalozon på mindre än 220 DU brukar man tala om ozonhål.

När kom ozonlagret?

Ozonlagret började tunnas ut i början av 1970-talet på grund av utsläpp av olika gaser, speciellt freoner. Tio år senare var hotet mot ozonskiktet högaktuellt.

Vad är problemet med ozonlagret?

Ozonskiktet i atmosfären skyddar livet på jorden genom att filtrera bort en del av den skadliga UV-strålningen från solen. Därför innebär det en fara när ozonskiktet tunnas ut. Hos människor ökar risken för till exempel hudcancer, nedsatt immunförsvar och ögonsjukdomen starr.