:

Hur blir vädret i maj 2021?

Innehållsförteckning:

  1. Hur blir vädret i maj 2021?
  2. Hur blir aprilvädret?
  3. Hur blir vädret i januari 2021?
  4. När börjar det bli varmt i Sverige 2021?
  5. När blir de varmt i Sverige 2021?

Hur blir vädret i maj 2021?

Maj 2021 blev i många hänseenden en månad där värmen visade ett njuggt intresse för Sverige. ... Som helhet blev månaden kyligare än normalt i främst landets nordligaste delar. Det ostadiga vädret gjorde att månaden blev nederbördsrik i större delen av södra Sverige där flera stationer noterade nya majrekord.

Hur blir aprilvädret?

Snabba temperaturförändringar, byiga vindar, snö och hagel, det ostadiga vädret är typiskt för april. Men solen står högt på himlen under april vilket gör att det även kan bli riktigt varmt, rekorden för månaden är omkring 25 grader, med en del undantag i söder och i norr.

Hur blir vädret i januari 2021?

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Sverige. I Norrland var det besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. ... Även i Götaland snöade det intensivt i början och slutet av månaden.

När börjar det bli varmt i Sverige 2021?

Juni 2021 - Rekordvarm junimånad i sydost Juni 2021 blev i hela Sverige varmare än normalvärdet för den nya referensperioden . Det gäller i synnerhet i sydöstra delen av landet där det delvis var fråga om en rekordvarm juni. Den allra varmaste perioden inföll i mitten av månaden.

När blir de varmt i Sverige 2021?

Sommaren 2021 inleddes med ett högtryck över Sverige den 1 juni.