:

När blev Sverige mer jämställt?

Innehållsförteckning:

 1. När blev Sverige mer jämställt?
 2. När började kampen för jämställdhet?
 3. Hur blir det mer jämställt?
 4. När började kvinnorörelsen i Sverige?
 5. Hur var det förr i tiden med jämställdhet?
 6. Vilka år blev det allmän och lika rösträtt i Sverige?

När blev Sverige mer jämställt?

År 1979 antogs i Sverige en första jämställdhetslag som trädde i kraft i juli 1980. Män och kvinnor fick formellt samma villkor i svenskt samhällsliv. Jämställdhetslagen syftar till att främja kvinnor och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter.

När började kampen för jämställdhet?

Kampen för den kvinnliga rösträtten väckte både debatt och ilska hos politiker och andra när den kom upp på dagordningen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. Rösträttsfrågan för kvinnor hade framlagts som motion i riksdagen redan år 1884 men röstades ned med rösterna 53 mot 44.

Hur blir det mer jämställt?

Vad gör du för jämställdhet?

 1. Sexism är kränkningar mot tjejer. ...
 2. Fundera över hur du tänker och pratar. ...
 3. Lär dig mer. ...
 4. Säg ifrån när någon säger sexistiska saker, eller om någon behandlas illa. ...
 5. Anmäl sexistisk reklam. ...
 6. Engagera dig på din skola eller arbetsplats. ...
 7. Gå med i en organisation som jobbar för jämställdhet.

När började kvinnorörelsen i Sverige?

År 1871 började den organiserade kvinnorörelsen då Betsy Perk grundade landets första kvinnoförening Arbeid Adelt, som arbetade för kvinnors rätt att uppnå oberoende genom att arbeta och försörja sig själva.

Hur var det förr i tiden med jämställdhet?

På 1800-talet var till exempel den gifta kvinnan inte myndig, hon fick inte rösta i politiska val och kvinnor fick bara arbeta inom vissa yrken. Kvinnan var mannens egendom – först var hon pappans ansvar, sedan skulle hon giftas bort och tas om hand av sin man.

Vilka år blev det allmän och lika rösträtt i Sverige?

Under trycket av den våg av revolutioner som skakade Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den .