:

Hur proteinsyntesen går till?

Innehållsförteckning:

 1. Hur proteinsyntesen går till?
 2. Är kvävebaser protein?
 3. I vilken Organell sker proteinsyntesen?
 4. Vad är det som bestämmer vilka proteiner som ska tillverkas i kroppen?
 5. Vad är mitokondrier för något?
 6. Hur många kvävebaser behövs för att skriva receptet för ett protein som är 300 aminosyror stort?
 7. Vad kallas det när DNA kedjan blir läst för att ett protein ska bildas?
 8. Vad är en proteinförklaring?
 9. Vad är proteinernas byggstenar?
 10. Hur gör man för att bygga proteiner?

Hur proteinsyntesen går till?

Proteinsyntes är den process i cellen som tillverkar proteiner. Ibland används begreppet specifikt om det steg, translationen, där RNA översätts till sekvenser av aminosyror i cellens ribosomer, men oftast åsyftas en flerstegsprocess som börjar med transkription och slutar med translationen.

Är kvävebaser protein?

Ordningen av kvävebaser i genen avgör vilka aminosyror som ska ingå i proteinet och i vilken ordning dessa ska siRa. Varje protein har en specifik funk on som bestäms u från proteinets struktur. Proteiner kan fungera som enzymer, hormoner, transportörer, receptorer etc.

I vilken Organell sker proteinsyntesen?

Därför sker troligen proteinsyntesen på principiellt samma sätt i alla organismer. I ribosomen bildas långa kedjor av aminosyror som bygger upp proteiner. Alla aminosyror som används av levande organismer har en motsvarighet i form av en bastriplett, som finns i mRNA, kopian av genens ritning för proteinet.

Vad är det som bestämmer vilka proteiner som ska tillverkas i kroppen?

Exoner är de enheter i genen som innehåller information om hur ett protein ska tillverkas. Framför varje gen finns en promotor. Under transkriptionen (DNA till mRNA) binder enzymet RNA-polymeras II till genens promotor och rör sig sen över hela genen, både exoner och introner, samtidigt som det tillverkar ett mRNA.

Vad är mitokondrier för något?

I varje cell finns ett stort antal mitokondrier. De anses härstamma från bakterier som byggdes in i primitiva celler för mer än 1 000 miljoner år sedan och som gjorde det möjligt för våra celler att utnyttja syre. I mitokondrierna sker ett stort antal kemiska reaktioner för att omvandla energi i kroppens olika organ.

Hur många kvävebaser behövs för att skriva receptet för ett protein som är 300 aminosyror stort?

I DNA förekommer istället för uracil den snarlika basen tymin (T). I en sekvens av nukleotider motsvarar en viss följd av tre baser en viss aminosyra. En sådan följd av tre baser kallas för ett kodon. Det finns alltså 43=64 stycken olika sådana kodon som vart och ett motsvarar en specifik aminosyra.

Vad kallas det när DNA kedjan blir läst för att ett protein ska bildas?

Hur används DNA för att producera proteiner? Instruktionerna för proteiner är kodade i DNA-sekvenser. Processen för att "avläsa" DNA-sekvenser och att använda dem för att bygga ett protein kräver två faser: transkription och translation.

Vad är en proteinförklaring?

 • VÄLDIGT enkel förklaring! Proteiner består av aminosyror som sitter ihop med varandra på rad. I DNA står det i vilken ordning de aminosyrorna ska sättas ihop för att det ska bli ett visst protein. Receptet på proteinet kopieras, kopian kallas för mRNA. mRNA åker sedan till ribosomen, som är en proteinfabrik.

Vad är proteinernas byggstenar?

 • Proteinernas byggstenarna är mindre organiska molekyler som kallas aminosyror. De flesta organismer, inklusive människor, använder bara 20 olika aminosyror för att sätta ihop den stora mängd proteiner som behövs för att bygga en cell och få den att fungera.

Hur gör man för att bygga proteiner?

 • För att bygga proteinerna använder cellerna en komplex sammansättning av molekyler som kallas ribosomer. Ribosomerna sätter ihop aminosyror i rätt ordning och länkar ihop dem med hjälp av peptidbindningar. Denna process, känd som translation, skapar en så kallad polypepmtidkedja, som är en lång sträng av aminosyror.